Czarne złoto IT

Obniżenie kosztów utrzymania systemu, możliwość wykorzystania nowych funkcjonalności, obsługa procesów biznesowych spółki rozpoczynającej sprzedaż paliw lotniczych na lotniskach, obniżka kosztów, wspólna baza danych dla wszystkich spółek grupy, kompleksowa obsługa logistyki kolejowej dla firmy - to wybrane korzyści wynikające z wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Grupie Kapitałowej LOTOS SA.

Tadeusz Rogaczewski, Grupa Lotos SA

Tadeusz Rogaczewski, Grupa Lotos SA

Trudno jednym tchem wyliczyć wszystkie przedsięwzięcia, które koordynował i którymi zarządzał Tadeusz Rogaczewski, dyrektor Biura Zarządzania Informatyką w Grupie LOTOS. Do najważniejszych projektów zrealizowanych w 2009 r. należą:

1. ZSI (SAP) - projekt realizowany jako zadanie inwestycyjne oraz karty zmian, obejmujący spółki produkcyjno-handlowe i większość usługowych. ZSI dzieli się na wiele podprojektów.

2. Projekt Elektronicznej Wymiany Dokumentów w wybranych spółkach GK LOTOS - przystosowanie wymagań spółek do specyfiki obsługiwanych klientów/kontrahentów.

3. Projekt Elektroniczny Obieg Faktur - własny system współpracujący z SAP i Dynamics - radykalne obniżenie kosztów realizacji i przyspieszenia obsługi procesów biznesowych.

4. Projekt LIMS - jednolity, centralny system do obsługi analiz laboratoryjnych półproduktów i produktów w czasie produkcji, generowania świadectw jakości, analiz wyników laboratoryjnych, analiz kosztów badań.

5. Projekt System Logistyki Kolejowej - kompleksowa obsługa logistyki kolejowej dla spółki LOTOS Kolej, która uzyskała tytuł: Lider Transportu Szynowego 2009, m.in. za stosowanie nowoczesnych metod informatycznych w przewozach.

6. Program inwestycyjny 10+ - rozwój systemów wspierający włączenie nowej infrastruktury produkcyjnej i organizacyjnej w struktury firmy, a także wsparcie dla zarządzania procesami inwestycyjnymi.

7. Przygotowanie projektu kompleksowej modernizacji infrastruktury IT w obszarze pamięci masowych - wymiana infrastruktury w sposób optymalizujący nakłady inwestycyjne, bezpieczeństwo, ułatwienie administracji i zarządzania środowiskiem.

8. Pakiet antykryzysowy - optymalizacja i zmniejszenie kosztów i nakładów IT w celu bezpiecznego przejścia firmy przez kryzys światowy.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy