Co cenią sobie pracownicy

Atmosfera w pracy, możliwości rozwoju zawodowego oraz wynagrodzenia to jedne z najważniejszych czynników oceny pracodawcy przez pracowników działów IT.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez amerykańską edycję tygodnika Computerworld, w pracy w branży IT najważniejsze jest przyjemne środowisko (94% wskazań), poczucie, że jest się sprawiedliwie wynagradzanym za wykonywaną pracę (93%), dostęp do szkoleń i możliwość doskonalenia umiejętności (88%), środki i możliwości rozwijania kariery (87%).

Dla informatyków istotna jest również praca w środowisku pełnym wyzwań (81%) i możliwość korzystania z najnowszych osiągnięć technologicznych (75%).

Uczestnicy badania byli bardzo zadowoleni lub zadowoleni (78%) z programu dzielenia się zyskami lub programami przyznawania akcji pracownikom w swoich firmach. Ok. 75% respondentów chwali sobie elastyczne godziny pracy, 74% - programy ochrony zdrowia, 73% - wyraża dużą satysfakcję bądź satysfakcje ze swojej podstawowej pensji, zaś 60% - z bonusów.

Jakie są najważniejsze korzyści, które zapewnia pracodawca? Zdaniem 75% przedstawicieli działów IT w amerykańskich firmach są to płatne urlopy, zaś 73% - ubezpieczenie zdrowotne. Dla 53% najważniejszym benefitem jest program dzielenia się zyskami lub program przyznawania akcji pracownikom. Dla niemal połowy najistotniejsza jest możliwość pracy zdalnej, a dla 45% - elastyczne godziny pracy, zaś 44% najwyżej ceni sobie premie.

Uczestnicy badania bardzo wysoko ocenili morale panujące w ich działach. Jedynie 7% uznało, że jest niskie, natomiast 24% twierdzi, że jest dobre, 35% - bardzo dobre, 22% - świetne, zaś 12% - odpowiednie.

Poziom stresu także nie wydaje się być problemem dla większości ankietowanych. Jedynie co dziesiąty uważa, że jego miejsce pracy jest bardzo stresujące, 24% ocenia swój dział jako stresujący, 47% - dość stresujący, 17% - nie bardzo stresujący, a 2% w ogóle nie odczuwa stresu w pracy.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy