Cloud computing i duża zmiana

Czy wprowadzenie cloud computing w firmie oznacza redukcję zatrudnienia? Czy uwarunkowania prawne sprzyjają wprowadzeniu chmury? To jeden z wątków dyskusji, która odbyła się podczas spotkania Klubu CIO 12 stycznia 2012 w Warszawie.

Cloud computing i duża zmiana

Cloud computing to wciąż gorący temat dla środowiska CIO. Choć na Zachodzie aplikacje w chmurze stanowią częsty wybór, w Polsce nadal niewiele firm wykorzystuje ten model. W ramach przeprowadzonego kilka lat temu procesu integracji obszarów sprzedaży do dużych korporacji i operatorów telekomunikacyjnych środkowoeuropejskich firm w GTS, Krzysztof Zych sięgnął po model .

Z punktu widzenia organizacyjnego firma przekształciła się w jeden podmiot, wszelkie działy typu wsparcia i sprzedaży w wybranych jednostkach zostały ujednolicone, także pod względem zarządzania, i skonsolidowane. Na początku były to różne organizacje, które zamiast współpracować, rywalizowały ze sobą. Problemem było porozumienie, nawet pod względem językowym - angielskim posługiwano się tylko na poziomie zarządu, a nie używano go na poziomie operacyjnym. Działy sprzedaży istniały niezależnie w każdym kraju.

Cloud computing i duża zmiana

Należało zaprojektować zmiany, zdefiniować wymagania, ustalić sposób organizacji procesu sprzedaży, przyjąć założenia budżetowe. Ważne było ujednolicenie produktów, zdefiniowanie wymagań. Jako rozwiązanie softwareowe do integracji wybrano SalesForce. "Duży projekt trudno realizować całkowicie w chmurze, natomiast jeżeli chodzi o aplikacje Software as a Service, realnie nie ponosimy żadnych kosztów początkowych" - mówił Krzysztof Zych. Wybór nie był przypadkowy. Chodziło o niższe koszty utrzymania. W takim przypadku projekt można zacząć w dniu podpisania umowy lub nawet wcześniej, systemy są tak pomyślane, że bardzo szybko się je konfiguruje.

Jak wskazywał Krzysztof Zych, model finansowy był w tym przypadku najważniejszy. Wydatki na licencję i wydłużenie projektu zabijają ROI. Proces przebiegał w dwóch etapach, z których pierwszy obejmował także wstępną migrację danych, w drugim zaś dodano więcej funkcjonalności programistycznych i zintegrowano je z lokalnymi wewnętrznymi systemami.

Cloud computing i duża zmiana

Z punktu widzenia biznesu, account managerowie uzyskali natychmiast pełny dostęp do informacji, takich jak: kto zajmuje się wybranym tematem w poszczególnym kraju, na jakim etapie jest proces, kiedy będzie dostarczona usługa. Patrząc od strony IT, sprawdziły się wszystkie początkowe założenia. Uproszczono administrację (oszczędzając 50% czasu), zaczęto konfigurować procesy, zyskano przyjazny interface.

Krzysztof Zych zwrócił także uwagę na problem, który może występować przy definiowaniu dashboardów: "Najlepiej jest podejść do tego w sposób przemyślany, rozrysować to, przenieść do jakiegoś nieskomplikowanego narzędzia. Trzeba stworzyć wymagania i dążyć do tego, żeby na samym początku były określone wymagania raportowe".

Poza tym należy pamiętać, że przy realizacji przedsięwzięcia ważna jest dobra komunikacja między IT, biznesem i dostawcą. Wszyscy muszą się czuć autorami projektu.

Największą barierę stanowi prawo. Nie ma jeszcze jednoznacznych wytycznych jeśli chodzi o aspekty prawne cloud computingu, a to blokuje jego rozwój w Polsce.

Innym zagrożeniem mogą być ograniczenia finansowe, zwłaszcza gdy próbuje się oszczędzać na bezpieczeństwie - wyciek danych to katastrofa dla firmy. Dlatego zawsze trzeba mieć przygotowany plan awaryjny. Są już rozwiązania, które zakładają budowanie lustrzanego systemu wewnątrz organizacji, bez pełnej funkcjonalności, ale ze wszystkimi danymi.

Uczestnicy zwrócili uwagę, że to może wpłynąć na podwyższenie kosztów, a co za tym idzie, podważyć założenia chmury. Inny poruszony problem to ludzie, którzy mogą nieufnie podchodzić do nowych rozwiązań, niechętnie się ich uczyć, bojąc się redukcji zatrudnienia.

Zdaniem Krzysztofa Zycha nie ma mowy o redukcji kadr, dlatego że są potrzebni pracownicy do obsługi data centers. Poza tym następuje transformacja ludzi z IT do IT management, co oznacza, że ktoś, kto do tej pory zarządzał samym sobą, musi nauczyć się zarządzać innymi.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy