Chmura publiczna wciąż budzi obawy

Publiczne chmury obliczeniowe mają przed sobą długą drogę, jeśli chcą przyciągnąć biznes, zamierzający umieścić zasoby we współdzielonym, scentralizowanym środowisku obliczeniowym - wynika z ankiety przeprowadzonej wśród 1,2 tys. profesjonalistów IT.

Ok. 7% respondentów stwierdziło, że raczej nie skorzystają z usług publicznej chmury, a 47% twierdzi, że najpierw wybierze prywatną chmurę - wynika z CDW 2011 Cloud Computing Tracking Poll.

Największy niepokój budzą kwestie związane z bezpieczeństwem - przyznało to 41% respondentów. Niemal tyle samo (40%) uważa, że koszty także są przeszkodą, zaś 26% uważa, że ochrona prywatności i zgodność z przepisami mogą stanowić problem.

O koszty obawiają się przede wszystkim profesjonaliści IT, którzy jeszcze nie korzystali z usług w modelu cloud computingu. Na pytanie, czy aplikacje w modelu chmury obliczeniowej kosztują mniej niż tradycyjne, 36% odpowiedziało twierdząco. Jednak gdy przedstawiciele działów IT używający jakichkolwiek aplikacji w modelu cloud zostali spytani, czy oszczędzają dzięki przeniesieniu do chmury, aż 84% odpowiedziało twierdząco.

Użytkownicy chmur przewidują, że w ciągu dwóch lat mogliby zaoszczędzić 22% budżetów ich organizacji IT, używając zasobów i aplikacji w chmurze. Ten odsetek urośnie do 31% w ciągu pięciu lat, a aktualne wynosi 18%.

Natomiast profesjonaliści IT, którzy nie używają żadnych zasobów w chmurze, przewidują, że zaoszczędzą 15% w ciągu dwóch lat i 23% w ciągu pięciu lat po przejściu na cloud computing. Mimo, że twierdzą, iż nie używają ani utrzymują usług w chmurach, mimo to aktualnie wydają 9% swoich budżetów IT na zasoby i aplikacje w chmurze.

Ogólnie, w oparciu o usługi i technologie cloudowe dostępne obecnie, wszyscy ankietowani mówią, że średnio 42% ich usług i aplikacji IT mogłoby teoretycznie znaleźć się w chmurze obliczeniowej.

Dwie trzecie z tych, którzy twierdzą, że nie używają jeszcze cloud computingu, dzieli się równo pomiędzy osoby uczące się o tych rozwiązaniach i planujące ich implementację. Ok. 8% w ogóle nie rozważa wprowadzenia cloud computingu.

Wśród 320 respondentów, którzy używają cloud computingu, 73% zaczęło od pojedynczej aplikacji. Aplikacje najczęściej umieszczane w chmurze to: poczta elektroniczna, przechowywanie plików, procedury biurowe, konferencje sieciowe, e-learning i konferencje video.

Badanie zostało przeprowadzone w marcu br. dla CDW przez O’Keefe & Co. Uczestniczyli w nim profesjonaliści IT z małych, średnich i dużych firm oraz administracji publicznej w USA.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy