Charyzma i konflikt

Kultura organizacyjna wzmacnia wrażliwość na kwestie uważane za ważne. Pozwala na pomijanie tego, co nieistotne. Dlatego jest filarem dla strategii.

Kultura organizacyjna wzmacnia wrażliwość na kwestie uważane za ważne. Pozwala na pomijanie tego, co nieistotne. Dlatego jest filarem dla strategii.

Charyzma i konflikt

Przywódca musi ciągle potwierdzać swą charyzmę, a jeśli mu się nie udaje, to nie buduje kultury organizacyjnej i traci władzę. Ale to tylko jedna z teorii. Jej przeciwnicy, zaliczani do zwolenników organizacji uczącej się, twierdzą, że charyzma powoduje, iż podwładni stają się mniej zdolni do samodzielnego myślenia i podejmowania rozsądnych decyzji. Lider powinien mieć umiejętność słuchania i doceniania ludzi, nie musi być nawet dobrym mówcą. To temat jednego z rozdziałów. W innych o konflikcie i jego rozwiązywaniu, o budowaniu zespołów, o zarządzaniu w sytuacji zmian (ze słabszym wątkiem dotyczącym fuzji, przejęć i aliansów strategicznych), procesie motywowania, ale także o budowaniu relacji z mediami.

Cieszy mnie fakt, że w książce polskich autorów też są studia przypadków. Szkoda, że te dotyczące polskich firm mają zmienioną nazwę firmy, najbardziej charakterystyczne szczegóły też zostały zmienione. Studia przypadków nie są najważniejszą wartością w tej publikacji.

Grażyna Aniszewska (redakcja naukowa), "Kultura organizacyjna w zarządzaniu", Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, s. 230.