Certyfikaty - dokumenty umiejętności

Ograniczenie kosztów szkoleń certyfikujących jest możliwe poprzez wykorzystanie nowych metod nauki, np. szkolenia elektroniczne. Mają one wbudowane mechanizmy, które umożliwiają naukę również umiejętności praktycznych. Uczą w krótszym czasie niż porównywalne szkolenia tradycyjne.

Ograniczenie kosztów szkoleń certyfikujących jest możliwe poprzez wykorzystanie nowych metod nauki, np. szkolenia elektroniczne. Mają one wbudowane mechanizmy, które umożliwiają naukę również umiejętności praktycznych. Uczą w krótszym czasie niż porównywalne szkolenia tradycyjne.

Certyfikaty zaczynają odgrywać znaczącą rolę w potwierdzaniu kwalifikacji pracowników działów IT. Wyróżnić można kilka korzyści certyfikowania: dostarczenie rozpoznawalnych kwalifikacji, szybkie potwierdzenie poszukiwanych umiejętności, które zostały opanowane indywidualnie, potwierdzenie wiedzy praktycznej z określonego zakresu IT bez konieczności posiadania dyplomu z informatyki. Certyfikaty firmowane przez powszechnie znanych producentów, mających ustabilizowaną pozycję w danej branży, mają silną, rozpoznawalną markę. Certyfikaty takie przenoszą część tej siły na posiadaczy, przez co potwierdzają poszukiwane na rynku kwalifikacje.

Na świecie głównym czynnikiem motywującym do wysiłku pozyskiwania certyfikatów jest możliwość osiągania wyższych dochodów z pracy. W polskich realiach na razie nie ma możliwości utrzymania dochodów na dobrym poziomie i stabilności zatrudnienia.

Interesująco przedstawia się wzrost dochodów w zależności od ilości posiadanych certyfikatów na świecie. Według sondażu przeprowadzonego przez Certification Magazine wynika, że dochody rosną wraz z ilością posiadanych certyfikatów. Średni wzrost dochodów wynosił od 2200 do 3000 USD za każdy certyfikat.

Osoby z pięcioma certyfikatami zarabiają średnio 62 000 USD, natomiast z dziesięcioma 75 000 USD rocznie. Dla porównania osoby z jednym certyfikatem średnio zarabiają około 53 000 USD.<sup>1</sup>

Porównywalne badania na polskich informatykach nie są znane. Niemniej można przypuszczać, że pewna prawidłowość wzrostu wynagrodzenia wraz ze wzrostem liczby posiadanych certyfikatów jest zachowana.

Barierą ograniczającą zdobywanie certyfikatów jest wielkość wymaganej inwestycji. Poszczególne konieczne wydatki przyczyniają się do stosunkowo wysokich kosztów całego procesu: opłaty za szkolenia stacjonarne, materiały, przejazdy, noclegi, delegacje, nieobecność w pracy itd.

Ograniczenie wydatków można osiągnąć poprzez wykorzystanie odpowiednich szkoleń elektronicznych. Przykładowo, zakładając, że firma zamierza przeszkolić 24 informatyków z materiału wymaganego podczas egzaminów MCSE (najpopularniejszy certyfikat Microsoft) to, według cennika NETg, producenta i dostawcy materiałów szkoleniowych, koszt kursów na jednego uczestnika szkolenia jest niższy niż 1000 USD.<sup>2</sup>

Rachunek ekonomiczny zdecydowanie przemawia za szkoleniami e-learning wtedy, kiedy firma ma grupę pracowników, którzy zgodnie z przyjętą przez nią strategią powinni posiadać takie same certyfikaty. Metoda szkoleń elektronicznych pozwala wówczas osiągnąć znaczne oszczędności. Jeżeli podmiotem finansującym szkolenia jest pracodawca, to dodatkowo jest zwolniony z ponoszenia wysokich kosztów stacjonarnego szkolenia, a pracownicy mogą uczyć się w czasie mniej obciążonym obowiązkami zawodowymi.

Jednak niższe koszty nie są jedyną korzyścią, jaką osiąga się w wyniku wykorzystania learningu. Innymi korzyściami są możliwość praktycznego ćwiczenia w środowisku do złudzenia przypominającym rzeczywistą aplikację oraz możliwość ćwiczenia w całkowicie bezpiecznym środowisku. Dobrej jakości szkolenia elektroniczne zawierają symulacje, pozwalające uczyć się umiejętności praktycznych, przedstawionych w tej formie, w jakiej będą wymagane na egzaminie. Istotnym elementem szkoleń elektronicznych są testy wstępne, pozwalające określić materiał, który jest nowy lub słabo opanowany przez użytkownika. Pozwala to na ograniczenie czasu potrzebnego na szkolenie poprzez eliminację znanych partii materiału.

<hr size="1" noshade>

1 Certification Magazine jest dostępny pod adresem internetowymhttp://www.certmag.com

2 Uproszczone wyliczenia na podstawie cennika kursów Thomson NETg.