Cenne doskonalenie

W Banku BGŻ nie ma mowy o mechanicznych cięciach w IT. Informatyka pomaga odkrywać źródła rynkowego wzrostu.

Cenne doskonalenie

Obszarem informatyki w Banku BGŻ od ponad półtora roku zarządza Marek Deutsch. Pod jego kierownictwem IT zaangażowało się w szereg działań, które służą zasadniczej poprawie sytuacji rynkowej banku. Poczynając od konsekwentnego wprowadzania w organizacji modelu usługowego IT, wdrożenia systemu CRM, czy wreszcie - uruchomienie banku BGŻ Optima. Czy w tej sytuacji kryzys może wymusić zastopowanie wydatków? "Nie, to nie do pomyślenia, aby bezrefleksyjnie ciąć budżety na rozwój. Oczywiście, szukamy oszczędności, ale raczej poprzez usprawnianie procesów i innowacje, które są właśnie efektem nakładów na rozwój" - podkreśla zdecydowanie Marek Deutsch.

Optymalizacja i dostawcy

Zagadnienie usprawnień procesowych w przypadku IT ściśle wiąże się z relacjami z dostawcami i kwestią doboru modelu współpracy z nimi. Wiele firm buduje długofalowe i w ich rozumieniu bezpieczne relacje z dostawcami sprzętu i oprogramowania, co niekiedy prowadzi do redukcji i zamykania list dostawców. Najczęściej dochodzi do tego w bardzo dużych instytucjach, o rozbudowanej infrastrukturze IT, opartej na dedykowanych, dziedzinowych systemach. W jakiej sytuacji bankowe IT może poczuć się wystarczająco silne, aby sięgnąć po podobny model? "Banki, opierając biznes na rozwiązaniach IT, swoje kluczowe kompetencje widzą gdzie indziej, dlatego nie dążą do roli hegemona w relacjach z dostawcami. Nam potrzebna jest bliska, dobra współpraca oraz rzetelna, przejrzysta wycena kosztów i korzyści z kupowanych usług i inwestycji IT" - mówi Marek Deutsch.

Synergia w działaniu

Najważniejszym projektem zakończonym w ostatnim czasie było uruchomienie banku BGŻOptima. Budowa elastycznego, prostego i nowoczesnego banku internetowego o wyróżniającej się marce została zrealizowana poprzez wykorzystanie zasobów informatycznych Banku BGŻ i właściciela - Rabobanku. Projekt nie wymagał wdrożenia żadnych nowych systemów. "Wspólnie z zespołem Rabobanku dokonaliśmy adaptacji systemów, produktów i modeli ich obsługi, które funkcjonowały w obu bankach, a w przypadku Rabobanku - na całym świecie. Było to ważne doświadczenie" - mówi Marek Deutsch. Dziś model biznesowy BGŻOptima opiera się na dobrej ofercie oszczędnościowej. Jest marką, która ma się kojarzyć z konkretną wartością dla klienta. Sposób budowy rozwiązania IT w połączeniu z CRM-owymi planami BGŻ pokazał, że podobne "pączkowanie" można powtórzyć w przyszłości.

Usługi - język wspólny

Długofalowym przedsięwzięciem innowacyjnym realizowanym w Banku BGŻ jest doskonalenie modelu usługowego IT. Marek Deutsch zwraca uwagę, że w tym procesie kluczowe jest zaangażowanie ze strony IT i akceptacja partnerskiego modelu współpracy przez odbiorców usług . "IT dąży do tego, aby usługa była wystandaryzowana, modułowa, zgodna z aktualnymi potrzebami odbiorców i z kierunkami rozwoju architektury biznesowej. Jej odbiorców z kolei musimy przekonać, że usługi IT stanowią ramy, zasady i zarazem elementy do rozwiązywania zadań biznesowych. Optymalizacja kosztów IT i efektywność końcowego produktu oferowanego przez bank na rynku bierze się z metodycznego budowania usług IT przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanych komponentów. Wszelkie próby obejścia, decyzje doraźne lub siłowe, np. wdrażanie ‘silosowych’ zamkniętych rozwiązań, nie służą efektywności" - mówi Marek Deutsch.

RESUME dla CIO

Optymalizacja kosztów IT i efektywność końcowego produktu oferowanego przez bank na rynku bierze się z metodycznego budowania usług IT przy maksymalnym wykorzystaniu posiadanych komponentów. Wszelkie próby obejścia, decyzje doraźne lub siłowe nie służą efektywności.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy