CRM: kryzys romansu?

Firmy cechuje głęboka niewiara we wdrożenia CRM. To najszybciej zamrażane albo po prostu skreślane z planów finansowych projekty. Czy słusznie?

CRM: kryzys romansu?

Kiedy podczas wdrażania systemów klasy crm (customer relationship management) w firmie pojawiają się problemy, zwykle projekty te są wykreślane z listy priorytetów, jako inwestycje mało strategiczne. Organizacje bowiem wolą się skupić na zdobywaniu nowych klientów. "Niestety, w ferworze rewizji i redukcji budżetów wiele firm rezygnuje z wdrożeń , jako projektów nie posiadających charakteru strategicznego, a przy tym obarczonych dużym ryzykiem niepowodzenia. Tymczasem dobrze wdrożony CRM może pomóc w optymalizacji funkcjonowania obsługi klienta. Może się to okazać znakomitą inwestycją na czasy kryzysu" - mówi Sławomir Gierek, dyrektor konsultingu sektora finanse, bankowość i ubezpieczenia, Comarch.

Tną, bo kryzys, inwestują, bo kryzys

Bywa jednak, że inwestycje w systemy wspierania kontaktów z klientem traktowane są priorytetowo i wymieniane wśród najważniejszych rozwiązań informatycznych koniecznych do wdrożenia w czasach kryzysu. Takie firmy w zintegrowanej obsłudze klienta widzą szansę na zwiększenie konkurencyjności i przewagi rynkowej. Wnioski te płyną z badania przeprowadzonego przez brytyjski National Computing Center: na skutek załamania rynków finansowych plany inwestycyjne zmodyfikowało 40%

międzynarodowych koncernów. Obecnie przedsiębiorstwa zamierzają inwestować głównie w rozwój CRM, Business Intelligence, oprogramowanie wspierające pracę zespołową, rozwiązania do wirtualizacji i w bezpieczeństwo.

Gartner ocenia nawet, że aż trzy czwarte firm w Europie Zachodniej planuje duże inwestycje związane z rozwojem systemów CRM. Według raportu, Wartość europejskiego rynku tej klasy rozwiązań ma wzrosnąć o 4%. Aż 40% ankietowanych uważa, że planowane inwestycje będą ukierunkowane na rozwój posiadanych rozwiązań, 32% firm zamierza wdrożyć nowy system CRM. Z kolei z badania Sybase wynika, że w 2009 r. inwestycje w rozwiązania CRM planuje tylko 5% firm.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy