CIO w czterech nowych postaciach

Nowoczesny dyrektor działu IT będzie musiał nie tylko przyswoić sobie nowe umiejętności, ale także współpracować z biznesem, wprowadzać innowacje i pomagać firmie w walce rynkowej - wynika z raportu Constellation Research.

Jak wynika z raportu Constellation Research, w ciągu ostatnich pięciu lat do zmiany w roli CIO w dużej mierze przyczyniły się trzy czynniki.

Po pierwsze tempo innowacji w technologii konsumenckiej wyprzedziło tempo zmian technologii biznesowych, redukując wpływ CIO na zarządzanie. Po drugie, działające wciąż rozwiązania zaimplementowane w ramach inwestycji Y2K spowalniają uaktualnianie systemów. Po trzecie, tempo rozwoju technologii przekroczyło możliwości jej adaptacji.

CIO przyszłości nie będzie już nadzorował wielomilionowych projektów IT i przewodził zmianie organizacyjnej wprowadzanej przez adaptację technologii - twierdzi Ray Wang, prezes i analityk Constellation Research. Definicja dyrektora informatyki będzie szersza, CIO będzie musiał dostarczać w większym zakresie wartość biznesową, tworzyć zyski i pomagać firmie w wyróżnianiu się na rynku.

CIO nowej generacji wyłoni się z tła tradycyjnej technologii, z umiejętnościami lidera biznesowego i z wiedzą technologiczną. Zdaniem autorów raportu, CIO będzie potrzebował czterech nowych postaci. Jeśli nie uda mu się ewoluować w nowym kierunku czy kierunkach, może stracić swoją pozycję na rzecz zespołów biznesowych. Zdaniem Wanga, szefowie działów biznesowych już zaczynają odgrywać rolę CIO w wielu firmach.

Nowa rola dyrektora informatyki będzie równoważyła działania zewnętrzne z wewnętrznymi, będzie wymagała wiedzy technologicznej i biznesowej. Oto cztery nowe postaci, w które nowoczesny CIO powinien wcielić się sam, lub jeśli jego dział jest duży - zatrudnić.

1. Chief "Infrastructure" Officer - dyrektor ds. infrastruktury

Wielu CIO zna już tę postać. Są to menedżerowie, którzy koncentrują się na redukcji kosztów, kontrolują 65-70% całego budżetu. Większość projektów za priorytet przyjmuje utrzymanie "zapalonych świateł" i prowadzenie działających już systemów. Dyrektorzy ds. infrastruktury będą koncentrowali się na stronie technologicznej i działaniach wewnętrznych - wynika z raportu.

2. Chief "Integration" Officer - dyrektor ds. integracji

Ta postać ma zarządzać jedynie 5-10% całego budżetu i musi połączyć różne procesy biznesowe, dane, systemy oraz podejście cloudowe. Dyrektor ds. integracji koncentruje się na stronie technologicznej, działaniach wewnętrznych i zewnętrznych.

3. Chief "Intelligence" Officer - dyrektor ds. informacji biznesowej

Zarządza 10-15% całego budżetu i stara się poprawić dostęp do informacji dla użytkowników biznesowych. Koncentruje się na stronie biznesowej i problemach wewnętrznych organizacji, próbuje powiązać odpowiednie dane z odpowiednimi osobami we właściwym czasie i przy pomocy odpowiedniego interfejsu. Zdaniem Raya Wanga, wiele funkcji związanych z infrastrukturą oddawanych jest w outsourcing lub przechodzi do chmury obliczeniowej, zaś chief intelligence officer staje się coraz ważniejszy.

4. Chief "Innovation" Officer - dyrektor ds. innowacji

Inwestuje 5-10% całego budżetu, wprowadza innowacje. Na ogół ma zaplecze biznesowe, "szybko działa, szybko popełnia błędy i szybko ponownie rusza do przodu". Ta postać będzie - zdaniem Wanga - najtrudniejsza dla CIO do wprowadzenia. Wymaga dobrego zrozumienia strategii biznesowej oraz bycia na bieżąco z dużą ilością nowinek technologicznych, których często nie ma jeszcze na rynku.

Więcej o roli CIO w nowoczesnej organizacji:

Nowa rola szefa bezpieczeństwa informacji

W erze oszczędzania i redukcji rośnie rola CIO

Rola CIO w zarządzaniu ryzykiem podatkowym

Zupełnie nowy CIO


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy