CIO to świetna marka - spotkanie Klubu, 13 czerwca 2012

Podczas czerwcowego spotkania Klubu CIO omawialiśmy temat kształtowania wizerunku dyrektora IT i całego działu.

CIO to świetna marka - spotkanie Klubu, 13 czerwca 2012

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Mariusza Trojanowskiego, znanego trenera biznesu, akademika, praktyka sprzedaży i marketingu. Podkreślił on, a publiczność w pełni się z nim zgodziła, że we współczesnym świecie wizerunek to klucz sukcesu biznesowego i społecznego. Ważne jest, co się sobą reprezentuje, co się ma do powiedzenia, jakie sukcesy na koncie, jednak nie tylko trzeba dobrze wykonać swoją pracę, ale także o tym zakomunikować.

CIO to świetna marka - spotkanie Klubu, 13 czerwca 2012

Mariusz Trojanowski

W jaki sposób buduje się wartość i wizerunek marki? Wartość marki można określić np. posługując się schematem Davida Aakera, który wymienia 5 składowych wartości marki: świadomość marki wśród nabywców, lojalność nabywców wobec marki, percepcja jakości, skojarzenia klientów z marką oraz patenty i znaki handlowe.

CIO to świetna marka - spotkanie Klubu, 13 czerwca 2012

Ten schemat można przełożyć na budowę marki dowolnego produktu, organizacji czy osoby. W biznesie stosuje się różne narzędzia, takie jak: reklama, samo miejsce sprzedaży, opakowanie, obsługa klienta, a nawet zachowanie się przedstawiciela handlowego na drodze, komunikacja marketingowa, produkt i jego parametry.

CIO to świetna marka - spotkanie Klubu, 13 czerwca 2012

Do budowania marki osoby także stosuje się konkretne narzędzia. Każdy z nas, żeby świadomie kształtować własny wizerunek powinien zacząć od zadania sobie kilku pytań:

- Jaki jestem (próba określenia jednym słowem)?

- Na czym się znam?

- W co wierzę, jakie wyznaję wartości?

- Co powoduje że jestem tym, kim jestem?

- W czym jestem lepszy od innych?

- Jaką mam osobowość?

- Z kim powinienem przebywać? Dla kogo jestem?

- Co myślą ci, z którymi obcuję?

- Jakie korzyści obiecuje obcowanie ze mną?

CIO to świetna marka - spotkanie Klubu, 13 czerwca 2012


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy