CIO to świetna marka - spotkanie Klubu, 13 czerwca 2012

Podczas czerwcowego spotkania Klubu CIO omawialiśmy temat kształtowania wizerunku dyrektora IT i całego działu.

Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Mariusza Trojanowskiego, znanego trenera biznesu, akademika, praktyka sprzedaży i marketingu. Podkreślił on, a publiczność w pełni się z nim zgodziła, że we współczesnym świecie wizerunek to klucz sukcesu biznesowego i społecznego. Ważne jest, co się sobą reprezentuje, co się ma do powiedzenia, jakie sukcesy na koncie, jednak nie tylko trzeba dobrze wykonać swoją pracę, ale także o tym zakomunikować.

Mariusz Trojanowski

Mariusz Trojanowski

W jaki sposób buduje się wartość i wizerunek marki? Wartość marki można określić np. posługując się schematem Davida Aakera, który wymienia 5 składowych wartości marki: świadomość marki wśród nabywców, lojalność nabywców wobec marki, percepcja jakości, skojarzenia klientów z marką oraz patenty i znaki handlowe.

Ten schemat można przełożyć na budowę marki dowolnego produktu, organizacji czy osoby. W biznesie stosuje się różne narzędzia, takie jak: reklama, samo miejsce sprzedaży, opakowanie, obsługa klienta, a nawet zachowanie się przedstawiciela handlowego na drodze, komunikacja marketingowa, produkt i jego parametry.

Do budowania marki osoby także stosuje się konkretne narzędzia. Każdy z nas, żeby świadomie kształtować własny wizerunek powinien zacząć od zadania sobie kilku pytań:

- Jaki jestem (próba określenia jednym słowem)?

- Na czym się znam?

- W co wierzę, jakie wyznaję wartości?

- Co powoduje że jestem tym, kim jestem?

- W czym jestem lepszy od innych?

- Jaką mam osobowość?

- Z kim powinienem przebywać? Dla kogo jestem?

- Co myślą ci, z którymi obcuję?

- Jakie korzyści obiecuje obcowanie ze mną?