CIO szefem innowacji

Zakres odpowiedzialności CIO już dawno wyszedł poza IT. Często jest to kombinacja dyrektora IT i dyrektora innowacji.

Przykładem może być Tim Stanley, dawny CIO i wiceprezes ds innowacji w firmie produkującej gry Harrah's Entertainment czy Ben Allen, który piastuje stanowisko chief innovation officer i chief information officer w firmie usługowej Marsh and McLennan.

Stanowisko dyrektora innowacji ma mniej niż 10 lat i większość firm wciąż go nie posiada, nie można też mówić o jakiejś określonej pozycji szefa innowacji w strukturze korporacyjnej. Stanowisko to powinno gwarantować, że w firmie ktoś dba o działalność związaną z innowacyjnością (pomysły, procesy i programy zachęcające) i jest odpowiedzialny za sukces lub porażkę innowacji.

Rośnie rola mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych, konsumeryzacji , dużych wolumenów danych i business intelligence - na tle tych trendów innowacje związane z innowacjami skupionymi wokół IT także są coraz ważniejsze. Liderzy IT mają dobrą pozycję do tego, aby inicjować dyskusje z szefami działów biznesowych na temat źródeł innowacji i technologii, która mogłaby ich wspierać.

Trendy w samym dziale IT także sprawiają, że CIO powinien zarządzać innowacjami. Sukces we wprowadzaniu innowacji wymaga zdolności szybkiego tworzenia prototypu i opracowywania pomysłów, tak aby mogły być testowane przez użytkowników wewnętrznych i zewnętrznych. Najlepsze działy IT powinny zacząć wprowadzać elastyczne metody, które koncentrują się na rozwoju i ocenie pomysłów.

Tim Stanley objął swoją pozycję CIO w Harrah's, będąc bardzo świadomym aspektów biznesowych. Wprowadził wiele udoskonaleń w systemie CRM firmy. Udoskonalił proces zarządzania i syntezowania danych, pomógł działowi marketingu podejmować lepsze decyzje, udało się rozwinąć prawdziwą perspektywę biznesową i obliczać ROI dla niemal wszystkich inwestycji informatycznych, tym samym udowodnić wartość IT.

Rozmawiając z liderami z różnych działów na temat potrzeb i strategii, był wstanie zidentyfikować obszary, w których IT mogłoby dokonać inwestycji, przynoszących najwyższą wartość.

Ben Allen przyszedł ze świata innowacji, był pierwszym dyrektorem ds innowacji w Marsh and McLennan. Stał się partnerem liderów w różnych spółkach operacyjnych firmy, pragnąc stworzyć produkty odpowiadające potrzebom rynku i usługi, które pomagają zwiększać wzrost firmy jako całości. Po kilku miesiącach został nominowany CIO spółki, zachowując pozycję szefa innowacji.

Zdaniem Allena jest to rola podwójna w naturalny sposób, zwłaszcza w biznesie, w którym informacja stanowi centrum kreowania wartości dla klientów. "W rodzinie firm Marsh and McLennan dajemy rady klientom i rady te są oparte na trzech filarach: doświadczeniu i wiedzy naszych ludzi, informacjach i danych oraz analityce"- mówi Allen.

Rola CIO staje się coraz ważniejsza w kształtowaniu strategii, a CIO koncentrują się w większym stopniu na dostarczaniu wymiernych nowych wartości dla biznesu i klientów. Coraz częściej rola ta będzie obejmowała także zarządzanie wprowadzaniem innowacji.

Peter High jest prezesem firmy Metis Strategy, zajmującej się doradztwem dla CIO i autorem książki "World Class IT: Why Businesses Succeed When IT Triumphs".


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy