CIO poszukiwany w 2015

Jakie umiejętności z wachlarza tych posiadanych przez CIO będą poszukiwane przez pracodawców w największych firmach w 2015 roku?

CIO poszukiwany w 2015

Na to pytanie odpowiada Peter High, autor "World Class IT: Why Businesses Succeed When IT Triumphs". Jego zdaniem rośnie liczba CIO, którzy nie posiadają wykształcenia informatycznego, choć wciąż są w mniejszości. CIO nie musi całej swojej kariery poświęcać IT, jednak potrzebuje doświadczenia w zarządzaniu technologią, zważywszy na dynamikę zmian w tej dziedzinie.

Oto lista umiejętności, których zdaniem Higha będą poszukiwali pracodawcy w niedalekiej przyszłości:

- Doświadczenie w zarządzaniu dostawcami, z wiedzą o tym w jaki sposób zarządzać outsourcingiem

- Umiejętności zarządcze, radzenia sobie z coraz bardziej złożonymi zespołami, zasobami wewnętrznymi i zewnętrznymi. "CIO potrzebują dobrego zaplecza w zarządzaniu projektami"- podkreśla High.

- Znajomość finansów. Od zrozumienia ROI z inwestycji technologicznych po wiedzę na temat amortyzacji i cloud computingu.

- Umiejętność zarządzania zespołem, w tym wystarczająca pokora, aby otaczać się ludźmi o większych umiejętnościach i wychowywać swojego następcę.

Teraz następuje lista umiejętności, które podnoszą poprzeczkę. Zaczyna się od studiów MBA, które nie są konieczne, ale mają wiele zalet.

"Dla menedżerów IT ważne jest, aby zachowali równowagę między umiejentościami technologicznymi i menedżerskimi, które dają studia MBA" - twierdzi High.

- Doświadczenie w różnych etapach cyklu życia korporacji, wzlotach i upadkach, procesach akwizycji i podziału.

- Doświadczenie w pracy z zewnętrznymi klientami, które jest powszechne w firmach technologicznych, ale staje się coraz bardziej potrzebne także w innych branżach.

- Innowacyjność. CIO pracuje w centralnym systemie nerwowym korporacji i często ma dobry punkt obserwacyjny dla poszykiwania nowych możliwości.

- Doświadczenie konsultingowe - umiejętność poruszania się w różnych środowiskach, znajdowania rozwiązań trudnych problemów.

- Doświadczenie w zarządzaniu finansami. To w 2015 r. wciąż będzie bardzo rzadka umiejętność wśród CIO, ale "to dobre doświadczenie pozwalajace nauczyć się wiele o finansach organizacji. To jeden z najważniejszych wyróżników CIO, którzy mogą dokonać skoku i stać się CEO. "Bycie liderem funkcji nie związanych z IT jest także plusem, często sprawia, że łatwiej jest zbudować partnerstwo z kolegami z biznesu" - uważa High.

- Różnorodność branżowa i geograficzna. Najlepiej można zroozumieć inne branże i kultury spędzając w nich czas.

- Zarządzanie talentami. Zatrudnienie odpowiednich ludzi, wyłuskanie zdolnych studentów, może zapewnić firmie postęp i innowacyjność na poziomie makro.

Jeśli CIO posiada większość z tych umiejętności, może zdaniem Higha, przebierać w ofertach pracy.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy