CIO - podręczna samoocena

Jakim CIO jesteś? Liderem biznesowym? Wspierasz innowacje? Jesteś ekspertem w sprawach operacyjnych? Zmierz się z pytaniami ankiety i ustal swój profil.

Jakim CIO jesteś? Liderem biznesowym? Wspierasz innowacje? Jesteś ekspertem w sprawach operacyjnych? Zmierz się z pytaniami ankiety i ustal swój profil.

1 Do kogo raportujesz?

A) do CEO (3 punkty);

B) do COO (3 punkty);

C) do CFO (4 punkty);

D) do innych menedżerów (0 punktów).

2 Czy jesteś członkiem biznesowych komitetów wykonawczych?

a) tak (6);

b) nie (4).

3 Czy pełniłeś funkcje poza IT?

a) w działalności biznesowo-operacyjnej/administracyjnej (3 punkty);

b) w marketingu/sprzedaży (2);

c) doradcze (4);

d) inne (0).

4 Jakie umiejętności są najważniejsze w pełnieniu Twojej roli w organizacji?

a) planowanie i myślenie strategiczne (2);

b) zdolność do wywierania wpływu (3);

c) umiejętności negocjacyjne (4);

d) zrozumienie procesów biznesowych i operacyjnych (1).

5 Jakie umiejętności są najmniej istotne w pełnieniu Twojej roli w organizacji?

a) umiejętności negocjacyjne (2);

b) planowanie i myślenie strategiczne (4);

c) zrozumienie trendów branżowych i strategii biznesowej (1);

d) rozległa wiedza o możliwościach technologii (3).

6 Jaka czynność pochłania najwięcej Twojego czasu?

a) interakcje z innymi CXO i kierownictwem biznesowym (1);

b) podejmowanie strategicznych decyzji biznesowych (2);

c) zarządzanie kryzysami IT (4);

d) strategiczne planowanie biznesowe (3).

7 Jaka czynność pochłania najmniej Twojego czasu?

a) budżetowanie (2);

b) nauka technologii (1);

c) strategiczne planowanie biznesowe (4);

d) prowadzenie projektów (3).


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy