CIO pod lupą CFO

Dyrektorzy finansowi coraz częściej nadzorują departament IT, ale jednocześnie mają nie najlepsze zdanie o CIO i całym dziale informatyki - wynika z badania przeprowadzonego wśród niemal 350 CFO w amerykańskich firmach z różnych branż.

Badanie zostało przeprowadzone przez Gartnera i Financial Executives International. Zaledwie ok. jednej czwartej CFO uważa, że dział IT w ich firmie "jest w stanie elastycznie odpowiadać na zmieniające się priorytety biznesowe" lub "jest w stanie działać zgodnie ze strategią firmy lub działu biznesowego".

Tylko co czwarty CFO postrzega CIO jako kluczowego gracza w określaniu strategii biznesowej, a dla 35% CFO IT jest strategicznym czynnikiem efektywności biznesowej.

Mniej niż jedna czwarta uczestniczących w badaniu CFO uważa, że dział IT "wprowadza innowacje technologiczne potrzebne biznesowi" lub "posiada odpowiedni zespół wykwalifikowanych pracowników, którzy potrafią sprostać potrzebom biznesowym". Zaledwie 18% CFO uważa, że poziom usług działu IT w ich firmie spełnia lub przekracza oczekiwania biznesowe.

Zdaniem JohnaVan Deckera, analityka w Gartnerze, wyniki badania pokazują, że czasami CIO zbyt dużą wagę przywiązują do technologii, zamiast do otoczenia biznesowego, które z kolei jest najważniejsze dla CFO. Gdy dyrektorzy finansowi podejmują decyzje związane z IT, skłaniają się do inwestowania w technologie, które obiecują osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, pomagają w przeprowadzaniu analiz i dostarczają informacji zarządczych lub zapewniają wzrost efektywności i redukcję kosztów.

Z badania wynika także, że wzrasta rola CFO w zarządzaniu departamentami IT - ok. 42% działów informatyki raportuje bezpośrednio do CFO. Inwestycje w IT zatwierdzane są w 29% przypadków przez komitet sterujący i menedżerów biznesowych, w 26% - samodzielnie przez CFO (wobec 18% rok temu), w 25% firm - wspólnie przez CIO i CFO, a w 11% - samodzielnie przez CIO.

CFO są skoncentrowani na narzędziach wspomagających zarządzanie, zwłaszcza na systemach ERP, 10% akceptuje rozwiązania SaaS (wobec 6% w 2010 r.), zaś 76% nadal preferuje oprogramowanie na licencji.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy