CIO nie są doceniani w firmach?

Mniej niż jedna trzecia firm uważa, że IT ma udział w osiąganiu strategicznych celów biznesowych - wynika z badania przeprowadzonego wśród CIO.

W badaniu, które zostało przeprowadzone w śród 200 brytyjskich CIO przez firmę Hornbill, jedynie 27% respondentów stwierdziło, że top menedżerowie postrzegają IT jako osoby, które biorą udział w osiąganiu strategicznych celów biznesowych, takich jak "wzrost czy dywersyfikacja".

Dla kontrastu, 73% twierdzi, że IT jest postrzegane jako konieczny wydatek, który należy ściśle kontrolować, albo w najlepszym wypadku jako środek redukcji kosztów i zwiększania efektywności.

Z badania wynika, że połowa firm nie ma formalnych mechanizmów raportowania działania IT (17%), albo ma mechanizmy skoncentrowane wyłącznie na metrykach takich jak brak dostępności systemu (33%), co wzmacnia obraz IT jako centrum kosztów, które nie uczestniczy w tworzeniu strategii.

Jednak w innym badaniu, przeprowadzonym przez Service Desk Institute wśród 100 osób, obraz był bardziej pozytywny. Aż 98% badanych wierzyło, ze IT może odgrywać ważniejszą rolę w doradzaniu, w jaki sposób technologia może wspierać cele biznesowe.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy