CIO i Disruptive IT - po marcowym spotkaniu Klubu CIO

Czy bioniczny świat jest nieunikniony - w jaki sposób prowadzą nas do niego przełomowe badania nad sieciami neuronowymi? Na jakich założeniach i z jaką wizją przyszłości operuje neuromarketing? W jaki sposób humanizowana jest relacja człowiek-maszyna? Na marcowym spotkaniu Klubu CIO mieliśmy okazję do dyskusji o ekscytujących problemach cyfrowego dziś i jutra.

Futurystyczna tematyka przyciągnęła na spotkanie Klubu CIO liczną publiczność. Pretekst do ciekawych dyskusji dały świetnie przygotowane wystąpienia bohaterów wieczoru.

Profesor Krzysztof Ślot z Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej, znakomity badacz sieci neuronowych, biometrii i sztucznej inteligencji, mówił o zmianie zakresu ludzkiego poznania w wyniku zastosowania kolejnych, przełomowych odkryć w badaniach sieci neuronowych. Prowadzą nas one do zastosowań z zakresu robotyki, rozwiązań bionicznych, medycyny i wielu innych, także nowych dyscyplin i obszarów; wspólną cechą jest stopniowe, ale coraz szybsze wypieranie ludzkich decyzji i ludzkiej pracy z kolejnych obszarów życia. Od prostych mechanizmów rządzących pojedynczymi neuronami - do przestrzennych sieci neuronowych i sposobów uczenia się przy ich wykorzystaniu, przypominając podstawowe i nowe odkrycia przeszliśmy pasjonującą podróż do wizji i eksperymentów urządzeń z pogranicza biologii i IT.

Profesor Krzysztof Ślot, Politechnika Łódzka

Profesor Krzysztof Ślot, Politechnika Łódzka

Jarosław Królewski, badacz z AGH i praktyk, prezes HG Intelligence, w ramach którego uczestniczył w kilkudziesięciu polskich i międzynarodowych projektach czołowych firm z pogranicza neuromarketingu i wielokanałowych technologii komunikacyjnych, skupił się na pokazaniu potencjału i przyszłości zastosowań marketingu czerpiącego z informacji o naszych zachowaniach indywidualnych i społecznych. W jaki sposób operować tą wiedzą, jakie są praktyki i mechanizmy nakłaniania ludzi do określonych działań (z reguły zakupowych), kiedy ociera się to o działania nieuprawnione, o socjotechnikę, inżynierię społeczną, co zawiera w sobie dyscyplina informatyki społecznej.

Jarosław Królewski, HG Intelligence

Jarosław Królewski, HG Intelligence

Marcin Charkiewicz jest badaczem z działu Rozwiązań Zaawansowanych firmy Orange, ponadto psychologiem i wykładowcą. W Orange stoi na czele komórki , który zajmuje się szeroko pojętym doświadczeniem klienta. Dziś to zagadnienie oswojone, ale doświadczenie tej jednostki i Marcina Charkiewicza się 2000 r., kiedy jeszcze mówiono o ergonomii rozwiązań i procesów w relacjach klient-firma. Dzisiaj pionierskie i inspirujące tematy realizowane przez zespół Marcina Charkiewicza obejmują eksperymenty z "wszczepianiem" emocji cyfrowym interfejsom. Wychodząc od reakcji człowieka, indywidualnej niepodlegającej do końca schematyzacji, kategoryzacji, Marcin Charkiewicz zdecydowanie odniósł się także do przyszłości marketingu: rządzić będą w pełni zindywidualizowane podejścia, nastąpi całkowity odwrót od agregujących wskaźników typu NPS.

Marcin Charkiewicz, Orange

Marcin Charkiewicz, Orange

Dyskusja znacznie się przeciągnęła, to jasny sygnał, jak bardzo potrzeba w Klubie rozmów o modelach i przykładach zastosowania technologii. Wątek "futurystyczny", istotny dla CIO z perspektywy jego misji w firmie i z perspektywy rzeczy spoza dzisiejszego "horyzontu cyfrowego", rzeczy bardziej śmiałych niż 95% codziennych zagadnień - zagości zatem silniej w programach nadchodzących spotkań. Do zobaczenia w Klubie (najbliższe spotkanie: 14 marca)!

Prezentacja prof. Krzysztofa Ślota:http://www.klubcio.pl/prezentacje/107816/1/Zmiana.relacji.czlowiek.maszyna.html

Fotorelacja:


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy