CIO agenda na dziś

Coraz więcej przedsiębiorstw widzi w informatyce wewnętrzną wartość dodaną lub narzędzie do tworzenia zewnętrznej wartości dodanej.

Od dawna już CIO nie może skupiać się tylko na infrastrukturze technologicznej. Coraz ważniejsze jest to, co może on zrobić dla rozwoju biznesu. Należy rozważać priorytety dzisiejszego CIO w trzech obszarach: doskonalenie biznesu, strategia, organizacja.

Doskonalenie biznesu albo o wypełnieniu luki technologicznej

Samo dostarczanie usług przez CIO dla biznesu to za mało - CIO winien proaktywnie pokazywać, jak IT może biznes zmieniać, doskonalić. CIO musi pozostawać w stałym kontakcie z prezesem firmy i całym zarządem, by rozumieć, jak wartość dodana jest tworzona w firmie, i przedstawiać możliwości IT we wspieraniu procesów.

CIO powinien być postrzegany przez CEO i innych CXO jako lider zmiany biznesowej i wprowadzania innowacji, pokazywać, że inwestycje w IT są zgodne ze strategią biznesową i celami firmy. Żeby to osiągnąć, CIO winien zapewnić sobie udział w planowaniu inicjatyw biznesowych.

Szefowie IT powinni wprowadzać do firmy technologie, które wspierają innowacje w biznesie. Warto zainwestować w dynamiczne zarządzanie procesami. CIO powinien także pomyśleć o innowacyjnych zastosowaniach technologii (systemów), które już ma w swoim dziale.

CIO winien wiedzieć, co chce osiągnąć, ustalić, jakie będą mierniki jego sukcesu, i sporządzić plan dochodzenia do celu. Zwłaszcza gdy dotyczy to wdrażania systemów, gdzie IT jest jedynie motorem napędzającym wdrożenie i dostarczającym odpowiednie komponenty, a biznes powinien stworzyć model wdrażania. CIO winien ukierunkować takie wdrożenia na twardy grunt, z możliwymi do osiągnięcia celami, terminami i kosztami.

To CIO musi pokazać biznesowi, jakie korzyści może osiągnąć z zastosowania nowych technologii, i nie powinien delegować tego zadania do dostawców zewnętrznych. Sam powinien spotykać się z zewnętrznym światem IT, żeby poznać jego możliwości i dzielić się tymi informacjami z komórkami biznesowymi firmy.

Strategia, czyli sprzężenie ze strategią biznesu

Biznes w XXI wieku musi być podatny na szybkie zmiany, tzn. zwinny (agile). Rolą CIO jest stworzenie architektonicznej i strategicznej bazy dla tej "zwinności". Systemy IT często bywały barierą dla zmian w biznesie, tak więc działy IT powinny traktować wsparcie przyszłych zmian biznesowych jako najważniejszą zasadę przy tworzeniu i rozwijaniu architektury. Infrastruktura winna być budowana na podstawie luźnego modelu biznesowego, by mogła nadążać za zmianami. Nowe technologie, np. mobilne, powinny być włączane bezpośrednio do infrastruktury.

CIO winien pracować z wyższym kierownictwem, by technologia IT miała wpływ na strategię biznesową. Najlepiej, gdy strategia biznesowa i strategia IT powstają równolegle, gdy strategia IT wynika ze strategii ogólnej, ale także wpływa na nią. Tradycyjnie biznes tworzył strategię, a na jej podstawie powstawała strategia IT. Wadą podejścia jest prawdopodobieństwo niewykorzystania nowych sposobów użycia IT do rozwoju biznesu, gdyż komórki biznesowe nie są w stanie takich sposobności wychwycić. Bywa też, że z różnych powodów nie ma w firmie strategii biznesowej. CIO powinien wtedy aproksymować strategię biznesową i na tej podstawie opracować strategię IT i uzyskać jej akceptację od zarządu.

Jednym ze strategicznych kierunków IT jest bezpieczeństwo systemów. Nie wystarcza już reaktywne stosowanie rozwiązań technicznych. Do zarządzania bezpieczeństwem informatycznym szefowie powinni podchodzić tak jak do zarządzania ryzykiem.

Organizacja albo: budować czy kupować

Od kilku lat mówi się o przechodzeniu IT (Information Technology) w BT (Business Technology), a nawet o zanikaniu odrębnej organizacji IT w firmach. Obecnie komórki biznesowe przejmują niektóre role IT (prowadzenie projektów, analiza systemowa, nadzór nad outsourcingiem), ale CIO nadal musi tworzyć i utrzymywać odpowiednie struktury, procesy i kompetencje pracowników, dbać o połączenie systemów IT i biznesu. Biznes nie jest jeszcze gotowy na przejęcie od IT problemów ściśle technicznych czy integracyjnych. Dzięki outsourcingowi czy krótkotrwałemu zapotrzebowaniu na specyficzne kompetencje coraz więcej zasobów, którymi zarządza CIO, pozostaje na zewnątrz firmy, co tworzy nowy typ organizacji i nowe role kierownicze w IT. Także nowy typ relacji między IT a biznesem powoduje konieczność zmiany typowych kompetencji pracowników IT, skupienia się na bezpieczeństwie czy zarządzaniu ryzykiem. CIO powinien przemyśleć od nowa strategię rozwoju organizacji IT - kupować czy budować technologię - i skupić się na dostarczaniu biznesowi usług, a nie zaopatrywaniu ich w oprogramowanie. Badania wykazują, że średnio 70% wydatków IT pochłania suport, a 30% innowacje; a powinno być odwrotnie - tego oczekują CEO.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy