CIO Roku 2012 wybrany!

Beata Sosnowska Dyrektor Departamentu IT i Organizacji VB Leasing Polska S.A. zwyciężyła w 10. jubileuszowej edycji Konkursu CIO Roku.

Drugie miejsce zajął Andrzej Osuch, dyrektor IT w LUX MED Sp. z o.o. Trzecią nagrodę otrzymał Marcin Palmer, dyrektor IT na Europę Północną w GKN Driveline. Jury przyznało w tym roku wyróżnienie Przemysławowi Federowiczowi, dyrektorowi Pionu IT w Enovatis S.A.

Laureaci Konkursu z przedstawicielami Jury

Laureaci Konkursu z przedstawicielami Jury

CIO Roku 2012, Beata Sosnowska, Dyrektor Departamentu IT i Organizacji VB Leasing Polska S.A., dzięki konsekwencji w realizacji obranej strategii zmieniła diametralnie sposób pracy wewnątrz IT i współpracy z jego firmowym otoczeniem. Dziś IT w VB Leasing Polska S.A. stanowi istotny, strategiczny element biznesu, a CIO uczestniczy w kreowaniu strategii firmy.

Od lewej: Przemysław Federowicz, Andrzej Osuch, Marcin Palmer, Beata Sosnowska, Łukasz Neuman

Od lewej: Przemysław Federowicz, Andrzej Osuch, Marcin Palmer, Beata Sosnowska, Łukasz Neuman

Jednym z elementów, i zarazem wehikułów tej zmiany, stał się sposób wprowadzenia i rozwijania szeroko pojętego Business Intelligence, od 2008 r. do teraz. Rozumiejąc kluczowe znaczenie kultury posługiwania się informacją dla swojej firmy, świadomie i konsekwentnie stawiając na angażowanie w sprawę strony IT oraz użytkowników, CIO Roku 2012 poszerza całościowy system o kolejne narzędzia, rozwiązania, elementy i funkcje. Od 2012 r. narzędzie początkowo postrzegane jako raportowe stało się jednym z kluczowych komponentów wspomagających zarządzanie spółką. Zasób informacji zawarty w obejmuje niemal każdy obszar biznesowy firmy. Nastąpił przełom, użytkownicy są świadomi możliwości i korzyści, co otwiera szansę na budowanie inteligentnych rozwiązań i poszerzenie wizji np. dzięki rozważanej współpracy ze światem nauki.

Ten i inne elementy wdrożone i uporządkowane do 2012 r. dowodzą, że IT VB Leasing działa na rzecz biznesu w sposób pragmatyczny, wyszukując sposoby nieoczywiste ale przynoszące szansę na dalszy rozwój, kreatywne podejście do własnych możliwości i okazji, jakie pojawiają się na rynku.

Zdobywca drugiego miejsca - Andrzej Osuch - jest z wykształcenia lekarzem. Jego zdaniem w zarządzaniu IT sprawdza się wiele lekarskich zasad - na przykład zasady "primum non nocere" (po pierwsze nie szkodzić) należy przestrzegać budując relacje w zespole.

Marcin Palmer, któremu jury przyznało trzecie miejsce w Konkursie, zarządza korporacyjnym IT w całej Europie, kieruje międzynarodowym zespołem, z sukcesem promując wysoką jakość polskiej informatyki.

W tegorocznej edycji Konkursu rywalizowało aż 13 finalistów. W skład 12-osobowego Jury wchodziło 6 dotychczasowych CIO Roku.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy