CIO Roku 2010

Finalista: Piotr Orłowski Piotr Orłowski, CIO w DHL Express CE, dąży do uproszczenia i uczynienia jak najbardziej czytelnej działalności i organizacji IT w podlełym mu regionie. Czytelnej ma być także krótko- i długoterminowy wpływ działań IT na wynik firmy.

Bio

Ukończył studia informatyczne na Uniwersytecie w Melbourne. W 1993 r. rozpoczął pracę w Polsce, w Tchibo, gdzie zbudował swój pierwszy zespół i awansował na stanowisko menedżera ds. IT. W 1997 r. objął w Sanitec "Koło" stanowisko dyrektora ds. IT. Doprowadził do przeorganizowania IT firmy w ciągu niespełna 2 lat. Stworzył scentralizowany zespół IT, kluczowe systemy zostały przeniesione w outsourcing, koszty IT stały się przejrzyste i IT stało się mniej niezrozumiałe. Pod koniec 1999 r. z ramienia Deutchepost zajął się reorganizacją IT przejętej firmy kurierskiej Servisco. W 2000 r. zdecydował się na jeden z pierwszych dużych kontraktów outsourcingowych w Polsce związany z całkowitą modernizacją platformy. Doprowadził do podzielenia IT na część biznesową i serwisową.

Od 3 lat zarządza IT w regionie Centralnej Europy. Zasiada w zarządzie europejskiej rady strategicznej IT DHL Express.

W 2010 r. Piotrowi Orłowskiemu podlegało w 7 krajach Europy Środkowej ponad 230 inicjatyw. CIO w DHL Central Europe postrzega swoją rolę jako sponsora wachlarza działań, które może inicjować lub współtworzyć z myślą o wsparciu podstawowych kierunków strategii biznesowej.

Ku optymalizacji

"Z natury jestem optymistą, co pomaga w życiu i w pracy. Okazuję pracownikom otwartość i szacunek. Staram się być autentyczny w relacjach z ludźmi. To oznacza otwarte omówienie zagrożeń czy problemów i szukanie najlepszego rozwiązania. Jasno określam cel i nie zmieniam zdania zbyt pochopnie. Słucham uważnie członków zespołu i w przewidywalny oraz systematyczny sposób dążę do celu" - opowiada o swoim podejściu do zarządzania Piotr Orłowski, CIO w DHL Express CE. Droga do obecnego miejsca wiodła od fascynacji w dzieciństwie, przez studia informatyczne i pracę w firmie programistycznej; Piotr Orłowski pracował kolejno w Tchibo i Sanitec Koło. W obu firmach pełnił rolę szefa IT, w obu wykazał się determinacją i talentem w organizowaniu IT i wspieraniu optymalizacji procesów. Koszty i struktura IT stały się przejrzyste, dział IT przekształcił w organizację zorientowaną na klienta i na biznes. Podejście to rozwija w DHL, z którym związany jest od 1999 r., rozpoczynając od pracy nad reorganizacją przejmowanej przez ówczesny Deutchepost polskiej firmy kurierskiej Servisco.

Stopniowo doprowadził do wydzielenia w polskim oddziale DHL części biznesowej i serwisowej IT. Informatyka biznesowa jest związana z portfelem projektowym, opieką nad klientami, zarządzaniem usługami i serwisem oraz strategią. Informatyka serwisowa związana jest z dostarczaniem usług IT o jak najlepszej jakości po jak najkorzystniejszym koszcie. Uporządkował w szybko rozwijającej się firmie wewnętrzne procesy IT, wdrożył kulturę projektową, biuro projektowe oraz nastawienie na stałą poprawę procesów organizacji IT. Jako członek zarządu zyskał możliwość monitorowania i korygowania efektów swoich działań w całej organizacji; zyskał także głos we współtworzeniu strategii biznesowej. "Obecnie odpowiadam za projekty biznesowe związane z integracją biznesów, wydzielania produktów, centralizacji, aż po ściśle związane z IT inicjatywy. Od 3 lat zarządzam IT w regionie Centralnej Europy (zespół 12 ludzi z 7 krajów i 260 osób w regionie) i zasiadam w zarządzie europejskiej rady strategicznej IT DHL Express" - mówi Piotr Orłowski.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy