CIO Roku 2003 wybrany!

26 czerwca 2003 r. w Klubie Artibus w Warszawie rozstrzygnięto I edycję Konkursu na CIO Roku, zorganizowanego przez CXO Magazyn Kadry Zarządzającej. Laureatem został Henryk Baniowski z Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A.

W maju 2003 r. członkowie Klubu CIO wyłonili spośród siebie CIO, który według nich w ostatnim roku wykazał się najbardziej profesjonalnym przeprowadzeniem projektu organizacyjno - informatycznego. Wyniki głosowania zostały ogłoszone na uroczystym, otwartym spotkaniu klubu, na którym menedżerowie informatyki spotkali się z członkami zarządów oraz kadrą zarządzającą z innych obszarów biznesowych, obecni byli również goście ze świata polskiej nauki.

Laureat konkursu, Henryk Baniowski jest CIO w Banku Przemysłowo-Handlowym PBK S.A. Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie w katedrze Telekomunikacji. Pracował w Hucie im. Lenina (później Sendzimira), gdzie projektował i wdrażał sterowniki przemysłowe. Z huty trafił do powstającego Banku Przemysłowo-Handlowego, do tworzącej się komórki informatycznej. Przeszedł tam przez wszystkie szczeble pracownicze, poczynając od specjalisty. Gdy w wyniku fuzji BPH S.A. połączył się z Powszechnym Bankiem Kredytowym, Baniowskiemu powierzono organizację działu IT, koordynował również projekt fuzji technologicznej nowo powstającego banku. Właśnie ten projekt, zaprezentowany przez niego w konkursie, został najwyżej oceniony przez członków klubu i przyniósł mu tytuł CIO Roku 2003. Przedsięwzięcie, którym kierował laureat, miało na celu utworzenie wspólnego systemu informatycznego nowo powstającego banku. Projekt zakończył się pełnym sukcesem. Zadaniem laureata był nadzór nie tylko nad techniczną stroną tego potężnego w swej skali zadania, ale także komunikacyjne wsparcie banku, które przy tak wielkich przedsięwzięciach ma niebagatelne znaczenie. Henryk Baniowski dużą wagę przywiązuje do zarządzania działem IT, którego jest szefem. Podkreśla, że nie zatrudnia przypadkowych pracowników, choćby mieli oni największe kwalifikacje, ale stara się budować zespół profesjonalistów, którzy jednocześnie potrafią doskonale się rozumieć i współpracować, ceni zespół stabilny, sam zresztą pracuje w banku od początku jego istnienia.

Zarówno Klub CIO, jak i Konkurs na CIO Roku są pierwszą taką, niezależną inicjatywą w Polsce. Organizatorzy podjęli się wspierania awansu zawodowego i społecznego elity dyrektorów IT w naszym kraju i za granicą. Klub zapewnia także dostęp do wiedzy, umożliwiającej pełne partnerstwo CIO z innymi menedżerami w przedsiębiorstwach i organizacjach. Promocja CIO jest niezbędnym warunkiem zbudowania w Polsce nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, zdolność do konkurowania jest bowiem w dużym stopniu zależna od IT. Jest to również zgodne z literą i duchem strategii lizbońskiej, przyjętej przez kraje Unii Europejskiej na najbliższe dziesięciolecie.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy