CIO Insight. Dlaczego warto zaprosić AI do firmy?

CIO Insight dowodzi przełomu w adaptacji AI: trzy czwarte uczestniczących w badaniu CIO twierdzi, że firma posiada wystarczającą ilość danych odpowiedniej jakości, aby stosować rozwiązania AI. Aż 65% korzysta więc z okazji i prowadzi projekty wdrażające rozwiązania AI w swoich firmach.

W sondażu CIO Insight poświęconym adaptacji rozwiązań AI w firmie, zrealizowanym we współpracy z IT Kontrakt, partnerem strategicznym Klubu CIO, udział wzięło 66 CIO z czołowych polskich firm i instytucji.

Połowa uczestników CIO Insight reprezentuje firmy zatrudniające powyżej 2 000 osób, a łącznie trzy czwarte pracuje w firmach liczących ponad 500 zatrudnionych.

Jedna trzecia firm, które reprezentują CIO-respondenci, osiąga powyżej 1 mld zł przychodów rocznie, a łącznie ponad 60% powyżej 250 mln zł.

62% CIO pracuje w firmach z centralą w Polsce, 38% w firmach z centralą za granicą.

O co pytaliśmy CIO?

O co pytaliśmy uczestników sondażu - członków społeczności Klubu CIO?

  • dostępność danych odpowiednich do wdrożenia AI
  • znaczenie czynnika FOMO (Fear of Missing Out) dla adaptacji AI
  • kompetencje w projektach AI i modele adaptacji
  • miary efektywności projektów AI.

Kluczowe ustalenia CIO Insight "Dlaczego warto zaprosić AI do firmy?"

Uzyskane wyniki są niezwykle interesujące.

• Wśród uczestników CIO Insight ponad 3/4 CIO posiada wystarczająco dużo jakościowych danych, aby wdrażać AI.

• 65% realizuje projekty AI, najczęściej ze wsparciem zewnętrznego partnera.

• Dla czterech z dziesięciu ankietowanych Fear of Missing Out jest istotną przesłanką adaptacji AI.

• Wdrożenie AI nie jest na piękne oczy: obowiązują osobne lub standardowe miary efektywności.

• Firmy z centralą w Polsce rzadziej niż te z centralą za granicą realizują projekty z AI.

Zapraszam do pobrania obszernego raportu z badania, który analizuje i podejmuje próbę interpretacji wyników badania.

Komentarz: koniec miesiąca miodowego z AI

Jacek Chmiel

Skończył się miesiąc miodowy dla AI. Przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z tej grupy rozwiązań, z coraz większym oczekiwaniem realnego, mierzalnego wsparcia swoich procesów biznesowych i pozytywnego, zauważalnego wpływu na wyniki. Jesteśmy w fazie, gdy wciąż FOMO odgrywa istotną rolę, ale słabnącą, wygasającą. Technologie rozwijają się szybko, przybywa ułatwień dla deweloperów, coraz więcej specjalistów chętnie uczy się technologii nazywanych ogólnie AI. Coraz łatwiej też o przykłady do zapożyczenia, w których scenariuszach biznesowych mamy szybką poprawę dzięki AI, a które scenariusze nadal są i pozostaną na dłużej w obszarze eksperymentalnym, z wysokim ryzykiem braku zwrotu z inwestycji
- mówi Jacek Chmiel, Global Chief of Consulting and Technology IT Services Competence Platform.

Pozytywny przełom?

W świetle powyższych ustaleń CIO Insight adaptacja rozwiązań AI wydaje się już zjawiskiem oswojonym na polskim rynku i podlegającym zwykłej ocenie sensu projektu i jego

rezultatów. Nasz sondaż ukazuje nastawienie CIO do adaptacji AI w ciekawym momencie – sygnalizuje pozytywny przełom i zaskakująco wysoki odsetek CIO oraz firm adaptujących AI w praktyce.

A co Państwo o tym myślą?

Ciekawych obserwacji dostarcza także prześledzenie interaktywnej wersji raportu z badania.

Serdecznie zachęcamy do stawiania własnych pytań i własnej eksploracji wyników.

Zapraszamy do dyskusji na stronie cxo.pl i w grupie LinkedIn Klub CIO!