CIO 2020 - Klub CIO o cyfrowej misji CIO

Przedwakacyjne spotkanie Klubu CIO zapewniło mocny, interesujący program merytoryczny i świetną rozrywkę w trakcie wspólnego kibicowania polskiej reprezentacji piłkarskiej na Euro 2016.

Przyszłość CIO w nadchodzących 4 latach, w szczególności w kontekście rysującej się cyfrowej transformacji firm była tematem z Agendy CIO 2016, na który czekało wielu klubowiczów. Do dyskusji o tej zmianie - z perspektywy własnej firmy, sektora - ale i z uwzględnieniem wspólnych, uniwersalnych przesłań i wątków - udało się zaprosić Adama Marciniaka, dyrektora Pionu Rozwoju i Utrzymania Aplikacji w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA. Adam Marciniak jest laureatem Diamentu CIO 2016, uznanego przez jury za "Odnowiciela strategicznej inicjatywy". Owo odzyskanie inicjatywy na rynku dzięki nowej organizacji IT, nowemu podejściu do technologii, wykorzystaniu strategicznych szans biznesowych dla całego banku - a stworzonych dzięki technologię - to najważniejsze wątki naszej rozmowy.

Adam Marciniak powiedział dużo mówił o najnowszych dokonaniach i planach współpracy z administracją, szczególnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Wsparcie i rozwój sfederowanej cyfrowej tożsamości to jeden z interesujących kierunków tej współpracy. Bank decyduje się angażować swe kompetencje m.in. w przedsięwzięcia informatycznych państwa, które z różnych przyczyn utknęły. Przypadek portalu Empatia nie był więc jedynym przykładem. Nowy impuls, który do tych przedsięwzięć wnoszą "komandosi" z PKO BP to determinacja i umiejętność koordynowania współpracy różnych podmiotów. Polityczne nowe rozdanie przyniosło zmianę w relacjach państwo-biznes na rzecz efektywności i skuteczności: państwo wykazuje gotowość do sięgania po wsparcie kompetencji podmiotów działających na zasadach komercyjnych, przy klarownym podziale ról i zachowaniu transparentności. Aranżowania współpracy wokół zagadnień z agendy strategicznej, państwowej, czego przykładem jest włączenie w rzeczywistą debatę i współpracę w organizacji cyberbezpieczeństwa państwa kluczowych podmiotów sektora telko i bankowego. W tym kontekście też widać dostrzec można zmieniający się model banku: angażującego siły i organizującego współpracę z różnymi podmiotami. Dywersyfikującego działania. Banku, otwartego i gotowego na zmiany.

Po tej rozmowie, mieliśmy serię trzech rozmów z reprezentantami partnerów Klubu CIO: Anną Strupiechowską, Karolem Mazurkiem i Stanisławem Leszczyńskim. Naszych partnerów pytaliśmy o cele CIO/CXO w kontekście cyfryzacji biznesu, wizję roli CIO i biznesu do 2020 r. oraz wielkie niewiadome na nadchodzące czasy.

Anna Strupiechowska z IPR Insights zwróciła uwagę na "ożaglowanie" cyfryzacji - ewolucję oprogramowania i sposobów jego wykorzystania. Skraca się cykl życia oprogramowania, zwiększa się liczba osób decydujących o zastosowaniu lub nie wybranych aplikacji i programów, zwiększa się liczba użytkowników. Zarządzanie tym kapitałem organizacji powinno być więc rozpatrywane w kategoriach swoistego procesu, z dążeniem do jego dobrej implementacji, monitorowania i optymalizowania. Wiedza o wymiarze prawnym i finansowym wykorzystywanych zasobów oprogramowania i planowanym rozwoju powinna być - wbrew związanym z cyfryzacją odśrodkowym tendencjom - scentralizowana i pozostawać w gestii mocno w firmie uplasowanego menedżera z poziomu C. Naturalnym depozytariuszem wiedzy i właścicielem procesu jest CIO, dla którego jest to zarazem ważne aktywo w budowaniu pozycji i znaczenia w firmie. Niewiadomą jest rozgraniczenie wiedzy i kompetencji w tym zakresie pomiędzy firmą a zewnętrznym specjalizowanym usługodawcą.

Karol Mazurek z Accenture mówił o realnej presji odczuwanej przez firmy sektora finansowego, dla których cyfryzacja staje się koniecznością i okazją do odnalezienia nowego sposobu działania. Polski sektor finansowy stawia czoła tym wyzwaniom, w szczególności banki, wypracowały w tym względzie szereg interesujących inicjatyw i realizują przedsięwzięcia z gruntu cyfrowe. Wiele z nich wykracza poza granice sektora bankowego. Jedną z niewidomych jest skuteczność pozasektorowych aliansów i przedsięwzięć oraz wzajemna relacja z sektorem fintech. Zaważą one na najważniejszym być może celu cyfrowej zmiany biznesu: stworzeniu działającej, długofalowej i indywidualnej relacji z klientem.

Stanisław Leszczyński z EMC (na Klubie CIO występując w porozumieniu z Integrated Solutions), zwrócił między innymi uwagę na przyszłość roli CIO. Jednym biegunem jest sytuacja w organizacjach będących dziś potentatami ery cyfryzacji, jak Google czy Facebook, których schematy organizacyjne nie przewidują tej roli. Z drugiej strony dojrzałe do cyfrowej transformacji organizacje ze stażem dłuższym i z "analogowymi uwarunkowaniami", jako osobę najbardziej kompetentną do dyskusji wskazują CIO. Bywa, że rola CIO zmienia nazwę, uwzględniając jej bardziej ukierunkowany na cyfrową zmianę charakter. Hasła rewolucji i nowej cyfrowej ery maja uzasadnienie, nawet jeśli dzisiejsza sytuacja przypomina czasy bańki dotcomowej i tzw. nowej ekonomii. Bańka jest ewidentna, wiele wskazuje na to jednak, że "osad" cyfrowych prób odłoży się szybciej, niż przypadku bańki poprzedniej. Modele cyfrowego biznesu maja szansę szybciej okrzepnąć i upowszechnić się.

Formuła wywiadu na żywo pozwalała łatwo włączać się w naturalny sposób do dyskusji uczestnikom, pomimo rekordowej w tym roku liczby uczestników spotkania. Po serii wywiadów przenieśliśmy się do ogrodu pałacyku Zamojskich, aby wspólnie kibicować polskiej reprezentacji podczas transmisji meczu z Ukrainą. Emocji nie zabrakło, atmosfera i humory dopisywały, nasze wsparcie nie mogło pozostać bez wpływu na końcowy wynik meczu.

Fotoreportaż ze spotkanie:

Klub CIO życzy udanych wakacji! Wracamy do spotkań jesienią: przed nami spotkanie we Wrocławiu (15 września) i w Warszawie (6 października) oraz start konkursu CIO Roku 2016.

Do zobaczenia w Klubie!


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy