CFO zaufanym doradcą

Dyrektorzy finansowi w coraz większym stopniu biorą udział w planowaniu strategicznym działań firmy. Nieodpowiedni system informatyczny do zarządzania finansami może jednak uniemożliwiać im realizację dobrych pomysłów.

Dyrektorzy finansowi w coraz większym stopniu biorą udział w planowaniu strategicznym działań firmy. Nieodpowiedni system informatyczny do zarządzania finansami może jednak uniemożliwiać im realizację dobrych pomysłów.

We wrześniu 2004 r. BetterManagement.com przeprowadził internetową ankietę wśród 300 menedżerów.

81% stwierdziło, że dyrektor finansowy to zaufany doradca, odgrywający kluczową rolę przy kształtowaniu polityki przedsiębiorstwa. Musi on pogodzić codzienne doglądanie finansów z opracowywaniem długoterminowych planów.

Niemal trzy czwarte respondentów uznało, że aktualnie używana przez nich technologia Business Intelligence nie pozwala na efektywne identyfikowanie i analizowanie możliwości pozyskania dodatkowych przychodów, poprawienia produktywności czy opracowania zmian.

Trudno jest podejmować decyzje strategiczne, jeśli ma się niepełny i rozmazany obraz sytuacji. Niemożliwe jest sporządzenie dobrej prognozy z wykorzystaniem systemu finansowego, który koncentruje się jedynie na przeszłości. Dzięki zaawansowanym technologiom informatycznym również codzienne czynności, takie jak sporządzanie raportów czy prowadzenie inicjatyw zmniejszania kosztów, powinny zajmować znacznie mniej czasu, niż ma to miejsce obecnie.

Z badania wynika, że menedżerowie czują się ograniczeni przez systemy informatyczne, którymi dysponują. Rutynowe czynności zabierają im zbyt dużo czasu, a do strategicznego planowania długoterminowego mają zbyt mało danych. 88% badanych stwierdziło, że bardzo ważne są dla nich zaawansowane narzędzia analityczne i aplikacje do prognozowania, jednocześnie niemal taki sam odsetek uznał, że ich systemy finansowe nie spełniają tych wymogów. Jako istotne, choć trudne do uzyskania, atrybuty systemu Business Intelligence ankietowani wymienili również znacznie prostsze funkcje, takie jak integracja systemowa, wgląd w operacje, szybka konsolidacja danych, zarządzanie danymi i elastyczność we wprowadzaniu zmian.

Jeśli CFO mają uczestniczyć w podejmowaniu korporacyjnych decyzji na najwyższym szczeblu, potrzebują finansowych narzędzi informatycznych, które pozwolą im na konsolidację danych z poszczególnych działów firmy, przekształcanie tych danych w podstawy do przeprowadzania analiz, które następnie posłużą do zaplanowania strategicznych zmian. Informatyczne rozwiązanie dla działu finansowego powinno być kompleksowe, pozwalać na łatwe planowanie, budżetowanie, raportowanie, ocenę ryzyka, prognozowanie, kontrolowanie procesów.