CFO rządzą budżetami IT

Dyrektor finansowy stał się najważniejszą osobą podejmującą decyzje w kwestiach związanych z technologią w niemal połowie firm - wynika z badania Gartnera.

Z raportu Financial Executives International (FEI) Technology Study wynika, że 42% CIO w firmach raportuje do CFO, a w 45% organizacji CFO zarządza strategią inwestycji technologicznych, samodzielnie podejmując decyzje (7%) lub przewodząc grupie, która podejmuje decyzje w kwestiach związanych z IT (38%).

CFO mają potencjalnie większy wpływ na decyzje dotyczące inwestycji w IT niż CIO, twierdzą eksperci Gartnera. Sami CFO odpowiadają za ok. 26% wszystkich inwestycji IT, a za 51% - razem z CIO.

Priorytetami inwestycyjnymi dyrektorów finansowych są aplikacje i systemy analityczne. "CFO postrzegają wpływ na procesy biznesowe i usprawnianie działalności biznesu jako najważniejsze kwestie związane z technologią. Aplikacje i narzędzia analityczne są priorytetami inwestycyjnymi, a technologie, które wspierają te inicjatywy powinny być uważane za szczególnie ważne" - uważa John VanDecker, analityk Gartnera.

Badanie zostało przeprowadzone na próbie 344 respondentów w Wielkiej Brytanii.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy