CFO coraz bardziej doceniają IT

Sposób postrzegania IT jako "po prostu kolejnego wydatku", który wydaje się rozpowszechniony wśród CFO, zmienia się - podaje Gartner. Firma badawcza twierdzi, że dyrektorzy finansowi zaczynają rozumieć, iż IT może pomóc całemu biznesowi i inwestują w technologię.

W badaniu "Popyt CFO na IT" wśród 255 CFO ankietowanych w USA, większość twierdziła, że są skoncentrowani na analityce biznesowej i aplikacjach. CFO pytano o to, w jakie obszary technologii chcieliby zainwestować więcej pieniędzy.

Priorytetem dla CFO była informacja i analizy finansowe. To pomaga im w zarządzaniu, podejmowaniu szybszych decyzji dotyczących sprzedaży oraz w poprawie efektywności organizacji. Drugie co do ważności okazało się zarządzanie informacją i dzielenie się wiedzą, a zarządzanie kosztami znalazło się na dalszym miejscu listy najważniejszych zagadnień. Według Tiny Nunno, wiceprezes amerykańskiego Gartnera, niski priorytet przypisywany zarządzaniu kosztami jest "pozytywną zmianą" w postawie CFO, którzy zaczynają rozumieć, że IT może być wykorzystywane do zyskiwania przewagi biznesowej.

Jednak CIO i menedżerowie IT nadal powinni starać się, aby CFO zrozumieli czym jest całkowity koszt IT. "Dla przeciętnej firmy, odsetek wydatków przeznaczony na IT to od 1 do 4% wszystkich wydatków operacyjnych. Wielu CIO komunikuje CFO wartość IT mówiąc, że oszczędzili 2% budżetu IT, a nie o tym, że pomogli w zaoszczędzeniu znacznie większych kwot w całym budżecie firmy" - mówi Nunno.

Według Nunno, CIO powinni rozmawiać o tym, w jaki sposób IT wspomaga produktywność i wzrost, a nie o rozwiązaniach takich jak cloud computing. "Gdy CIO będzie mówił o wzroście, CFO będzie postrzegał IT jako potencjalną inwestycję, a nie koszt, którym trzeba zarządzać".

Jednak, mimo zmieniającej się percepcji CFO, badanie pokazało także, że jedynie 5% ankietowanych postrzegało IT jako źródło przewagi konkurencyjnej.

Jak wynika z badania, 45% CIO i menedżerów IT raportuje do CFO, jest to wzrost o 3 punkty proc. w porównaniu z rokiem 2011.

Nunno twierdzi, że rosnące zaangażowanie CFO w departamenty IT ma kilka przyczyn. "Wiele z nich zaczyna rozumieć potencjał IT i chce go zwiększyć w dziedzinie finansów i business intelligence dla całej firmy" - podkreśla.

Jednak CIO nie spodziewają się redukcji budżetów IT w ciągu najbliższych pięciu lat. "Niektóre czynniki, takie jak będą obniżać koszty, jednak jak pokazuje praktyka, gdy produkty czy usługi tanieją, znajdują więcej nabywców" - twierdzi Nunno.

Jak wynika z badania, wydatki na ICT wciąż są podzielone na kilka różnych kategorii. "Gdy patrzymy na różne wydatki widzimy, że większość działów IT wydaje ponad 80% na utrzymanie" - mówi Nunno. Niewielki odsetek wydawany jest na transformację i zmiany strategiczne w organizacji. Gdy CFO widzą te dane, wielu z nich pyta, czy mogliby zmienić proporcje wydatków, tak aby połowa przeznaczana była na projekty transformacyjne.

Powinni jednak rozumieć, że w przypadku projektu transformacyjnego IT potrzebny jest także budżet operacyjny, a w przyszłości kosztem stanie się utrzymanie systemu.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy