Bankowość dla zamożnych

Choć zamożni klienci banków i tak skorzystają z rad swych doradców inwestycyjnych, to jednak dzięki najlepszej książce o private banking w rozmowie z doradcami poczują się bardziej profesjonalnie.

Choć zamożni klienci banków i tak skorzystają z rad swych doradców inwestycyjnych, to jednak dzięki najlepszej książce o private banking w rozmowie z doradcami poczują się bardziej profesjonalnie.

Bankowość dla zamożnych

Najnowsze tendencje i koncepcje w private banking opisane zostały w książce przeznaczonej dla pracowników instytucji finansowych i zamożnych klientów zainteresowanych efektywnym inwestowaniem.

Wypada znać najnowsze trendy, wśród tych jest open-product architecture, czyli otwarta platforma produktowa. W myśl tej koncepcji banki oferują nie tylko własne produkty i usługi finansowe, ale także produkty i usługi obcych instytucji finansowych, nawet jeśli te są najgroźniejszymi konkurentami rynkowymi.

Dlaczego? Bo u podstaw koncepcji open--product architecture leży przekonanie, że nie ma instytucji finansowych, które można uznać za najlepsze we wszystkich rodzajach działalności finansowej. Klienci private banking są najbardziej wymagający, banki mszą ich traktować jako szczególnie cenne aktywo. Aby nie stracić klienta, powinny zaoferować mu wszystko, co dostępne i najlepsze na rynku.

Leszek Dziawgo, "Private banking. Bankowość dla zamożnych klientów", Wolters Kluwer Polska, s. 256.