Automatyzacja procesów decyzyjnych

Być może zbliża się dzień, w którym automaty zastąpią ludzi w podejmowaniu decyzji biznesowych.

Automatyzacja procesów decyzyjnych

Jest to teoria Nigela Raynera, analityka z firmy Gartner, jednak - jak podkreśla - jest to jego własny, oryginalny pogląd, a nie oficjalne stanowisko całej firmy.

Maszyny mogą zastąpić menedżerów, którzy dziś polegają na instynkcie, doświadczeniu, relacjom i zachętom finansowym zależnym od wyników przy podejmowaniu decyzji, co czasem ma to złe skutki.

Czy rzeczywiście byłoby lepiej, gdyby to maszyny podejmowały więcej decyzji biznesowych? Rayner cytuje brytyjskie badanie przeprowadzone w 350 największych firmach. Wynagrodzenie menedżerów wzrosło o 700% od 2002 roku do 2011 roku, wartość tych firm wzrosła o 21%, a wynagrodzenia pracowników - o 27%. Jednym z problemów jest korporacyjny system wynagrodzenia uzależnionego od wyników, zdaniem Raynera jest wiele dowodów na to, że płacenie premii za pracę opartą na wiedzy obniża efektywność ludzi. Jak podkreśla, mentalność "płaca za wyniki" nie sprawdza się.

Rayner twierdzi, że maszyny mogą albo stanowić wyzwanie albo zwiększyć możliwości podejmowania decyzji przez ludzi. W ciągu najbliższych 40 lat, IT będzie przesuwało się w kierunku automatyzacji podejmowania decyzji.

Uważa on, że ludzie kiepsko radzą sobie z podejmowaniem decyzji. Firmy natomiast stają się przeciążone ilością informacji, a idea centralnego repozytorium danych jest zastępowana przez model, w którym informacje są przekazywane z zewnątrz do organizacji.

Modelowanie predykcyjne, systemy algorytmów czy symulacje komputerowe mają lepsze wyniki niż ludzie - uważa Rayner. Częściowo ze względu na specyfikę procesów kognitywnych człowieka. Gdy patrzymy w przyszłość jesteśmy pod wpływem tego, co zdarzyło się w przeszłości oraz naszej percepcji tego, co chcielibyśmy żeby się zdarzyło, bardziej niż pod wpływem racjonalnego spojrzenia.

Zdaniem Raynera, nawet w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi maszyny dobrze się sprawdzają - w zarządzaniu talentami używane są programy wykorzystujące metody oceniania, stworzone przez psychologów biznesu, które dają lepsze rezultaty. Udaje się wybierać osoby zostające w firmie dłużej, bardziej produktywne, lepsze na dane stanowisko.

IT rozwija nie tylko narzędzia, które dostarczają informacje przeszłości, ale także "inteligentne operacje biznesowe", które traktują biznes jak samodzielnie optymalizujący się system działający w czasie rzeczywistym, pozwalający liderom skoncentrować się na innowacjach produktów i usług.

Rayner uważa, że podejmowanie decyzji przez maszyny może poprawić przyszłość, tworząc bardziej otwarty i zrównoważony system ekonomiczny. Negatywy to likwidowanie miejsc pracy i zwiększony podział społeczny.


TOP 200
Na ten temat
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy