Analityczne programy pomagają w walce o klienta

Na coraz niższym szczeblu zarządzania stosowana jest analiza danych biznesowych. Dlatego wzrasta zapotrzebowanie na systemy BI, które automatycznie mogą taką analizę wykonać i przedstawić w przejrzystej formie. Drugim wyraźnym trendem jest korzystanie z systemu w leasingu lub poprzez wynajem.

Jak pokazało badanie Aberdeen, narzędzia BI najbardziej potrzebne są pracownikom niższych szczebli, których do tej pory nie wspomagały narzędzia analityczne. W firmach rośnie świadomość, że trudno jest dziś bezpiecznie prowadzić biznes, nie analizując informacji i podejmując decyzje tylko na podstawie intuicji. W BI cały proces pozyskiwania wiedzy przebiega automatycznie i błyskawicznie. Menedżer nie traci czasu na ręczne kalkulacje, lecz od razu skupia się na skorygowaniu działań (jeśli np. zyski pomniejszyła nietrafiona polityka rabatów) albo dalej realizuje plan (mniejsze zyski są chwilowe, spowodowane rozłożeniem zapłaty na raty przez niektórych klientów). Tego typu wiedza przekłada się na korzyści. Firma oszczędza czas, redukuje koszty i podejmuje decyzje szybciej niż konkurencja.

Z badania IBM z 2009 r. na temat postaw osób odpowiedzialnych za informatykę w przedsiębiorstwach wynika, że mówiąc o planach zwiększenia konkurencyjności firm, 83% szefów działów IT wymieniło inteligentne rozwiązania i narzędzia służące do analizy jako drogę uzyskania przewagi nad konkurentami.

Korzyści biznesowe z wdrożonego w firmie systemu BI

- podejmowanie decyzji na podstawie analizy rzeczywistych i bieżących danych z działalności firmy

- natychmiastowe ostrzeganie zarządu o niepokojących odchyleniach kluczowych dla firmy wskaźników, nie tylko finansowych

- precyzyjna kontrola zyskowności poszczególnych produktów i projektów

- aktywizacja "analitycznego myślenia" całego działu handlowego i kadry kierowniczej

- precyzyjna oceny efektów pracy poszczególnych handlowców i możliwość ulepszania systemu wynagrodzeń

- optymalizacja zapasów surowców i wyrobów gotowych

- uzyskanie szybkiego dostępu do bieżących, precyzyjnych danych dotyczących firmy

- lepsza kontrola kosztów - możliwość różnego ich grupowania i wiązania z innymi danymi

- ułatwienie i przyspieszenie tworzenia budżetu, np. przez wszystkich kierowników działów

- możliwość bieżącej kontroli wykonania budżetu i ew. wprowadzanie niezbędnych korekt - z dowolną częstotliwością

- lepsze zarządzanie finansami

- możliwość prowadzenia szczegółowych analiz

- szybsze reagowanie na wymagania informacyjne zarządu - przygotowywanie raportów i analiz ad hoc

- zmiana jakości pracy zespołu kontrolingowego - uwolniony od żmudnego przygotowywania raportów - ma czas na myślenie


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy