Amazon Web Services: CIO potrafią wykorzystać chmurę

Kiedy dyrektor naczelny ds. technologii, Werner Vogels, przyłączył się w 2004 roku do firmy Amazon Web Services (AWS), firma skupiała się w dużej mierze na obsłudze klientów z branży handlu detalicznego. Dostępność solidnej, skalowalnej infrastruktury była tylko koncepcją. Organizacja współpracowała z dużymi firmami z branży handlu detalicznego takimi jak Marks & Spencer i Target, ale to operacje internetowe on-line wymusiły na firmie zastosowanie obecnych rozwiązań. "Nie było żadnego komercyjnego oprogramowania, które mogłoby obsługiwać na taką skalę, jakiej potrzebowała organizacja" - wspomina Vogels.

Amazon Web Services: CIO potrafią wykorzystać chmurę

AWS szybko zastosował nowy model biznesowy, znalazł rynek małych, wyspecjalizowanych, szybko rozwijających się firm, które potrzebowały skalowalnej infrastruktury. "Zajęło to około dwóch miesięcy, aby nasze przedsiębiorstwo zdało sobie sprawę, że jest to sposób na dobry interes" - mówi Vogels. W 2011 roku AWS stał się już synonimem cloud computingu. I jak w każdym obszarze wzrostu, pojawiły się związane z tym problemy. Vogels podtrzymuje jednak, że organizacja nie straciła podstawowego składnika z tych wczesnych dni - innowacji. Vogels przyznaje, że AWS nadal uczy się, jak być bardziej skuteczny, w związku z tym poszerza krąg swoich odbiorców wychodząc poza tych, z którymi zaczynał współpracę: programistów w przedsiębiorstwie. Teraz zamierza w większym stopniu skoncentrować się na biznesie.

"Było jasne, że w miarę jak stawaliśmy się coraz bardziej dojrzali, musieliśmy zacząć świadczyć też usługi w postaci interfejsu użytkownika, wsparcia, szkoleń i tak dalej. To wykracza poza zwykłą obsługę technologiczną i myślę, że osiągnęliśmy punkt, w którym wykształciliśmy ekosystem, tak że możemy pomagać firmom rozwijać się i pomagać ich klientom" - tłumaczy Werner Vogels.

Chmura przede wszystkim

Obrotne, szybko rozwijające się firmy patrzą na Chmurę jak na niedrogi sposób, który pomoże im rozpocząć pracę i funkcjonować, podczas gdy duże przedsiębiorstwa mają bardziej strategiczne podejście. "Rozmawiałem pewnego razu z CIO w Australii, który wyjaśnił, że nadzoruje około 4000 aplikacji. Oczywiście, nie wszystkie z tych 4000 przechodzą do chmury, nie wszystkie się do tego nadają; by to stwierdzić, trzeba przeprowadzić dogłębną analizę i zastosować dwupoziomową strategię" - tłumaczy Vogels.

Wykorzystanie internetu w funkcjonowaniu systemów wewnętrznych jest dziś czymś oczywistym. Aby wspierać te procesy należy albo przeskalować system albo skorzystać właśnie z usługi cloud, której elastyczność może służyć wzrostowi, a także ograniczeniu kosztów ogólnych. Druga część strategii zakłada przejście inżynierów i pracowników z fazy projektów koncepcyjnych do programów w świecie rzeczywistym.

W strategii długofalowej dyrektorzy IT zalecają, by nowe IT było przygotowane do chmury. Na przykład ustępujący CIO rządu USA, Vivek Kundra zlecił strategię IT "Cloud przede wszystkim".

Nie tylko USA, ale również i rząd Danii docenił rozwiązanie cloudowe, przenosząc do niej przetwarzanie swoich faktur. Szacowano, że inwestycja zwróci się po około dwóch latach, AWS obniżyła dwukrotnie ceny podczas cyklu rozwoju. Rezultat: zwrot inwestycji w dwa miesiące.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy