Agenda CIO 2014: najważniejsze wyzwania polskich CIO

W tegorocznej Agendzie CIO, która dzieli się na linię spotkań warszawskich i wrocławskich, pojawiły się tematy będące odbiciem dynamicznej i gruntownej zmiany, jaka zachodzi wewnątrz IT i w jego relacji z resztą firmy oraz wiążące mocno jakość i skuteczność IT z powodzeniem całej firmy.

274539

Środowisko Klubu CIO podczas spotkań we Wrocławiu i w Warszawie wybrało Agendę CIO 2014 – program spotkań Klubu CIO i tematyki dla magazynu CIO.

W dniu 7 stycznia br. we Wrocławiu wybrano tematy:

W stronę nowego Data Governance;

BYO – bezpieczeństwo, korzyści i ryzyko;

BPMS – rozwiązania i podejście procesowe;

Ewolucja roli CIO do 2020 r.

9 stycznia br. w Warszawie ustalono, że w najbliższym roku na Klubie CIO będą dyskutowane następujące zagadnienia:

Zobacz również:

Rola firmowego IT do 2020 r. (13.02.2014);

Ciemne dane i zarządzanie informacją (03.04.2014);

IT polskich oddziałów w grupach międzynarodowych – przesłanki sukcesu (8.05.2014);

IT as a Service (25.06.2014);

Skuteczność IT – w projektach i programach kluczowych dla firm (9.10.2014);

Kompetencje IT (6.11.2014);

Nowy model pracy w IT (do określenia).

Przed nami bardzo ciekawy rok w Klubie CIO.

W Warszawie w spotkaniu udział wzięli członkowie rady CIO: Małgorzata Korycka-Purchała (Klub CIO), Monika Płocke (Nordea IT), Rafał Lewandowski (Thales), Jacek Pulwarski (PTI) i Józef Wacnik (Polskie Radio) oraz CIO z czołowych polskich firm i instytucji.

Zaczynamy od tematu:

Ku przyszłości.

Rola firmowego IT do roku 2020

Temat wszedł do warszawskiej Agendy CIO 2014 z rekomendacji Rafała Lewandowskiego. Jak argumentował autor rekomendacji, pora zastanowić się nad przyszłością całego obszaru IT i dzisiaj już wybierać scenariusze rozwoju na najbliższe lata. Pytanie dotyczy wszystkich organizacji IT, niezależnie od poziomu dojrzałości. Taka konwergencja ponad podziałami ze względu na skalę działania, zasoby, dojrzałość, specyfikę rynku, na którym działa firma, jest specjalnym uwarunkowaniem naszych czasów i wynika z sytuacji rozwoju, a przede wszystkim z upowszechnienia technologii.

Podczas warszawskiego spotkania 13 lutego br. będziemy mieli możliwość dyskutowania i odwołania się do najlepszych doświadczeń w tym względzie. Wystąpi Józef Beźnicki z mBanku, CIO Roku 2013, który opowie o zmianie IT w toku projektu Nowego mBanku i utrzymaniu nadanego w czasie trwania tego projektu kierunku i impulsu do rozwoju.

IT polskich oddziałów w grupach międzynarodowych – przesłanki sukcesu

Monika Płocke zaproponowała podzielenie się doświadczeniami w zarządzaniu IT wchodzącym w skład międzynarodowych, często globalnych organizacji. W jaki sposób budować pozycję, gdy w przytłaczającej części przypadków centrala i korzenie firmy znajdują się poza Polską? Pomimo to istnieje szereg przykładów zbudowania sobie przez polskich CIO silnej pozycji i skoncentrowania w Polsce kluczowych, strategicznych kompetencji z punktu widzenia całego koncernu. Spotkanie będzie okazją przytoczenia historii takich sukcesów i zastanowienia nad możliwością upowszechniania podobnych praktyk.