Adam Niewiński wiceprezesem w Pekao S.A.

  • (pw),

Rada Nadzorcza Banku powołała z dniem 30 kwietnia 2015r. pana Adama Niewińskiego na Wiceprezesa Zarządu Banku Pekao S.A. na bieżącą, wspólną kadencję Zarządu Banku.

Adam Niewiński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Adam Niewiński, wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

Adam Niewiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku „Zarządzanie i Marketing”. Ukończył również kursy w amerykańskich szkołach zarządzania: Stanford University Graduate School of Business oraz Harvard Business School.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1998 w The Boston Consulting Group jako Konsultant specjalizujący się w sektorze usług finansowych. Przez blisko 3 lata zrealizował wiele projektów w obszarach reorganizacji oraz budowy strategii. Od 2000 roku budował zespół i pozyskał finansowanie, a następnie założył Spółkę Expander (FinFin S.A.)., której został Prezesem. Początkowo firma prowadziła największy w Polsce internetowy serwis doradztwa finansowego, a następnie przekształcił ją w dystrybutora rozwiązań finansowych z oddziałami w całej Polsce. Nowa strategia umożliwiła zdobycie pozycji lidera w doradztwie finansowym i pośrednictwie w sprzedaży kredytów hipotecznych.

Od 2002 roku do chwili obecnej jest związany z Grupą Pekao - w lipcu 2002 roku rozpoczął pracę w Centralnym Domu Maklerskim Pekao S.A., gdzie pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu. Był odpowiedzialny za Pion Klientów Indywidualnych oraz Pion Klientów Korporacyjnych i Instytucjonalnych, był również Członkiem Komitetu Inwestycyjnego CDM. Następnie od kwietnia 2004 roku do kwietnia 2015 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Domu Inwestycyjnego Xelion Sp. z o.o., lidera w zakresie doradztwa w zarządzaniu majątkiem, z siecią 200 Doradców Finansowych i aktywami pod administracją przekraczającymi 3 mld PLN. W lutym 2013 roku został mianowany Dyrektorem Wykonawczym Pionu Bankowości Prywatnej w Banku Pekao S.A.

W latach 2005-2006 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej TFI Pioneer. Od lutego 2011r. do chwili obecnej – członek Rady Nadzorczej a następnie Przewodniczący (od października 2012r.) Private Equity Managers S.A. Od marca 2015r. – członek Rady Nadzorczej Pekao Investment Banking