Adam Manikowski dyrektorem zarządzającym Tesco w Polsce

  • (pw),

Adam Manikowski, dotychczasowy wiceprezes ds. operacyjnych Tesco Polska, został mianowany dyrektorem zarządzającym polskiego oddziału firmy.

Adam Manikowski dyrektorem zarządzającym Tesco w Polsce

Adam Manikowski, Tesco Polska

Adam Manikowski pracę w Tesco rozpoczął w styczniu 2013 r. jako dyrektor operacyjny w Chinach. zaś od lipca 2014 piastował stanowisko wiceprezesa ds. operacyjnych Tesco Polska.

Wcześniej pracował jako dyrektor marketingu w Jeronimo Martins, gdzie odpowiadał m.in. za proces rebrandingu sieci Biedronka. Jest absolwentem studiów MBA Uniwersytetu Illinois w Urbana-Champaign oraz uczestnikiem studiów DBA (Doctor of Business Administration) w Cranfield School of Management.

Z końcem marca po odejściu z Tesco wieloletniego prezesa zarządu sieci w Polsce Ryszarda Tomaszewskiego, scentralizowane zostało zarządzanie czterema rynkami w Europie Centralnej, czyli Polską, Czechami, Słowacją i Węgrami. Kierownictwo w regionie objął David Morris, dotychczasowy prezes czeskiego oddziału.

Sieć Tesco zarządza ok. 1000 sklepów w Europie Centralnej, w tym Polsce siecią ok. 450 hiper- i supermarketów. Na Słowacji działa ponad 150 placówek Tesco, a na rynkach czeskim i węgierskim po około 200.

W roku finansowym 2014/15 (kończącym się 28 lutego 2015) sprzedaż Tesco Polska wyniosła 11,2 mld zł. W ujęciu porównywalnym (bez nowych sklepów otwartych w tym okresie) spadła o 1,4 proc r/r.