Machine learning. Budowanie przewagi technologicznej i… konkurencyjnej 20 września 2017
15.00–15.30

Powitalna kawa i herbata

Zapraszamy do dyskusji o perspektywach i ograniczeniach sztucznej inteligencji oraz uczenia maszynowego. 

15.30–16.15

Przykład AI/ML w działaniu. Edward - asystent sprzedaży.

Bartłomiej Rozkrut Bartłomiej Rozkrut, CTO & co-founder, 2040.io
Tomasz Wesołowski Tomasz Wesołowski, CEO & co-founder, 2040.io
16.20–17.05

Nowe modele biznesowe dzięki ML i AI - przykłady z Polski i świata.

Dr inż. Kamil Folkert Dr inż. Kamil Folkert, członek zespołu, SILMINE
17.10–17.55

Szanse i konsekwencje upowszechnienia AI. Co trzeba wiedzieć, co wiedzieć można, czego nie wiemy?

17.55–18.00

Podsumowanie

18.00

Kolacja i dyskusje klubowe

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.