Klub CIO w Warszawie, 20 maja 2019.

Rok po RODO. Bilans.
 

RODO stanowi bardzo realną, konkretną dziedzinę cyfryzacji. Jako proces, podejście, ze względu na cele i wpływ na firmę - zdecydowanie wpisuje się w ten nurt. Rok po wejściu w życie RODO - przedyskutujmy jego wpływ na obszar technologiczny: jest katalizatorem zmiany czy hamulcem strategii? - zaproponował Dariusz Jędryczek, do niedawna CIO Centrum Usług Informatycznych UM Wrocławia, od początku maja doradca prezydenta ds. informatyzacji i cyberbezpieczenstwa w Urzędzie Miejskim Wrocławia


Spróbujemy także wziąć się za bary z bilansem samej cyfryzacji. Raporty z cyfrowej transformacji wydają się podejrzanie optymistycznie. Czy naprawdę jesteśmy blisko ideału? Projekty się udają, automatyzacja i cyfryzacja postępuje… Czy aby nie mamy do czynienia z „propagandą sukcesu”? - pyta Ryszard Bryła, CIO PKP Energetyka i Diament CIO 2019 i proponuje dyskusję na ten temat w Klubie: omówmy otwarcie porażki, pomyłki, potknięcia. Poznajmy prawdziwy bilans cyfryzacji. Swoje doświadczenia i obserwacje pod hasłem The real balance of digitalization. Failures, mistakes and slips  przedstawi Olivier Bendig, CEO Matrix42. 


 
Szymon Augustyniak
redaktor naczelny
CIO Magazyn Dyrektorów IT

Spotkanie Klubu CIO w Warszawie 20 maja 2019
15.00–15.30

Klubowy networking przy kawie.

15.30–16.00

RODO. Oczekiwane i nieoczekiwane efekty adaptacji na przykładzie CUI Wrocław

Wrocławski CUI to pionierskie przedsięwzięcie w zakresie organizacji IT w obszarze administracji. W jaki sposób RODO zmodyfikowało plany i sposób działania jednostki operującej na danych kilku milionów obywateli?

 • adaptacja: wpływ na wykonanie strategii cyfryzacji i informatyzacji
 • impulsy RODO na otoczenie (obywateli, klientów UM Wrocławia, biznes wewnętrzny)
 • ocena po roku: czy RODO ma potencjał bycia osiowym projektem cyfryzacji (bodziec optymalizacji procesów, ambitne projekty smart, kreowanie nowoczesnych modeli obsługi obywatela).
Dariusz Jędryczek Dariusz Jędryczek, Doradca prezydenta ds. informatyzacji i cyberbezpieczenstwa, Urząd Miejski Wrocławia
16.00–16.30

Bilans RODO - sukcesy, porażki i przyszłość

 • dynamika rynkowej adaptacji RODO jako procesu (zjawiska spodziewane, nieoczekiwane)
 • RODO jako proces (ku standardom dobrych praktyk)
 • RODO - centralna inicjatywa cyfryzacji? (katalizator zmiany podejścia do informacji i danych)
Dr Maciej Kawecki Dr Maciej Kawecki, Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji
16.30–16.45

Przerwa, networking.

16.45–17.15

The real balance of digitalization. Failures, mistakes and slips

 • what went wrong with digital transformation
 • failures in digitalization: common or individual mistakes
 • dodge and counterattack: how to come out on the winning side from digital failure.
Olivier Bendig Olivier Bendig, CEO, Matrix 42
17.15–18.00

Prawdziwy bilans cyfryzacji. Porażki, pomyłki, potknięcia.

 • co się nie udało w cyfryzacji?
 • potknięcia w cyfryzacji: powtarzalne czy indywidualne?
 • unik i kontra: jak wyjść obronną ręką z cyfryzacyjnej porażki.

Dyskusja z udziałem CIO z Klubu CIO - dyskusja moderowana.

18.00

Kolacja i dyskusje klubowe.

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.


W gronie prelegentów:

Olivier Bendig

CEO, Matrix 42

Dariusz Jędryczek

Doradca prezydenta ds. informatyzacji i cyberbezpieczenstwa, Urząd Miejski Wrocławia

Dr Maciej Kawecki

Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji

Partner Strategiczny Klubu CIO

Partner spotkania Klubu CIO

 

The Heart Warsaw

Warsaw Spire
plac Europejski 1

Warszawa

Jesteśmy do Państwa dyspozycji:Szymon Augustyniak
Tel. 662287994
Szymon_Augustyniak@idg.com.pl

Klaudia Kałuska
Tel. 662 287 865
Klaudia_Kaluska@idg.com.pl