Spotkanie Klubu CIO w Warszawie - kwiecień 2018 18 kwietnia 2018
15.00–15.30

Klubowy networking przy kawie

15.30–16.00

Big Data w działaniu: optymalne rozmieszczenie stacji ładowania elektro-samochodów w Polsce

Mikołaj Bocheński, Marek Markiewicz, Uniwersytet Jagielloński, zwycięzcy hackathonu ICM i innogy Polska „Smart charge – inteligentna elektromobilność” 

16.00–16.45

Żywe Big Data

  • kreacja danych
  • transport, przetwarzanie, składowanie. Casus InfiniCortex
  • przyszłość przetwarzania BigData
Dr Marek Michalewicz Dr Marek Michalewicz, Zastępca Dyrektora, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim
16.45–17.00

Przerwa, networking

17.00–17.30

5 minut do 12. RODO - ponadczasowy katalog dobrych praktyk

  • doświadczenia PKO Finat z adaptacji do RODO
  • gotowość do RODO
  • co można, co warto zrobić do maja i.. po 25 maju 2018

 

Jolanta Gasiewicz Jolanta Gasiewicz, Inspektor ds. Bezpieczeństwa Informacji, Koordynator ds. Ciągłości Działania, PKO BP Finat sp. z o.o.
17.30–18.00

Big Data vs RODO i e-privacy

  • zderzenie cyfryzacji i trendów regulacyjnych
  • konsekwencje dla rynku
  • i dla technologii
Jolanta Gasiewicz Jolanta Gasiewicz, Inspektor ds. Bezpieczeństwa Informacji, Koordynator ds. Ciągłości Działania, PKO BP Finat sp. z o.o.
Dr Marek Michalewicz Dr Marek Michalewicz, Zastępca Dyrektora, Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego na Uniwersytecie Warszawskim
18.00

Kolacja i dyskusje klubowe

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.