Wypełnij poniższy formularz, aby dołączyć do czołowych CIO w Polsce podczas Gali CIO Roku 2017!


Jestem uczestnikiem
Jestem osobą rejestrującą uczestnika

Dodatkowi uczestnicy konferencji

Twoje dane firmowe

Dane do faktury
(zaznacz i wypełnij jeżeli się różnią od danych firmowych)

Kody promocyjne i rabaty


Podsumowanie* pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe

Warunki uczestnictwa

Udział w Gali CIO Roku jest bezpłatny dla osób kwalifikowanych (Członkowie Klubu CIO, Dyrektorzy IT, Menedżerowie IT, CIO) oraz zaproszonych listownie przez Redakcję CIO Magazynu Dyrektorów IT. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w konferencji.

Koszt udziału przedstawiciela sektora ICT oraz firm konsultingowych w Gali CIO Roku 2017 wynosi:

1490 złotych + 23% VAT do 31 października 2017 włącznie
1990 złotych + 23% VAT do 20 listopada 2017 włącznie
2490 złotych + 23% VAT po 20 listopada 2017. 

Dokonanie rejestracji udziału odpłatnego jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty.

Oferujemy zniżki w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników.

Zobowiązanie zapłaty

Dokonanie rejestracji udziału odpłatnego jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników konferencji i zobowiązaniem do zapłaty. Płatności prosimy dokonywać na konto:


International Data Group Poland SA
ul. Twarda 18, 00-105  Warszawa
PL 1130016276
Numer NIP: 113-00-16-276


Nr rach bank : 09 1140 2062 0000 5258 4000 1001

Podstawą do uiszczenia należności jest faktura pro forma, która zostanie wystawiona w ciągu 3 dni roboczych od daty wpłynięcia zgłoszenia i przesłana w postaci PDF na adres mailowy podany w zgłoszeniu. W ciągu 7 dni po otrzymaniu wpłaty/przelewu zostanie wystawiona faktura VAT i wysłana pocztą na adres podany w zgłoszeniu.

Niedokonanie wpłaty nie jest tożsame z rezygnacją z wzięcia udziału w konferencji.

Rezygnacja z uczestnictwa

Osoby odwołujące uczestnictwo (wyłącznie faksem lub za pośrednictwem poczty elektronicznej):

- do 19 listopada 2016 r. włącznie uzyskają zwrot opłaty, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 20%, po tym terminie w przypadku zrezygnowania z uczestnictwa organizatorzy nie zwracają wniesionej wcześniej opłaty.

- po 19 listopada 2016 r. włącznie i nie wzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

Bezkosztowe odwołanie zgłoszenia udziału bezpłatnego jest możliwe do 19 listopada 2016. W przypadku zmiany planów po 19 listopada 2016 istnieje możliwość zmiany uczestnika w konferencji, reprezentującego tę samą instytucję. Nieodwołanie zgłoszenia udziału bezpłatnego do 19 listopada 2016 i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje obciążenie opłatą manipulacyjną stanowiącą równowartość rezerwacji miejsca, cateringu i materiałów konferencyjnych w wysokości 300 zł netto.