Program Gali CIO ROKU 5 grudnia 2019
18.00–18.30

Rejestracja, networking

18.30–18.35

Powitanie Gości, oficjalne rozpoczęcie XVII Gali CIO Roku

18.35–19.20

Debata oksfordzka

Chmura albo śmierć. Firmy, które nie dokonają transformacji chmurowej wypadną z biznesu w ciągu 5 lat.

19.20–19.30

CIO Insights – przegląd badań zrealizowanych w Klubie CIO w 2019

19.30–19.50

Przerwa, networking

19.50–20.25

Przedstawienie finalistów CIO Roku 2019

20.25–20.35

Wystąpienie Gościa Specjalnego

Karol Okoński Karol Okoński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Cyfryzacji
20.35–20.45

Wystąpienia partnerów XVII Gali CIO

20.45–21.10

Rozstrzygnięcie XVII edycji konkursu CIO Roku

21.10

Kolacja

Organizatorzy dołożą wszelkich starań, aby konferencja odbyła się zgodnie z prezentowanym programem, jednak zastrzega się możliwość częściowych zmian.