Zawód z certyfikowaną przyszłością

Egzaminy za pośrednictwem Internetu

Egzamin certyfikacyjny PMP jest dostępny przez Internet w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i innych państwach. Pełną listę miejsc organizowania egzaminów można znaleźć na stronie: www.2test.com. Egzamin obejmuje pięć grup procesów zarządzania projektem:

1) Inicjowanie projektu

2) Planowanie projektu

3) Realizacja projektu

4) Kontrola projektu

5) Zamykanie projektu

Warunki uczestniczenia w programie

Kandydat ubiegający się o certyfikat specjalisty w dziedzinie zarządzania projektem musi spełnić wymogi, dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego, określone w ramach kategorii 1 lub 2. Ponadto musi zadeklarować gotowość przestrzegania kodeksu zawodowego menedżera projektu oraz postępowania zgodnego z zasadami etyki zawodowej.

Kategoria 1

W chwili ubiegania się o certyfikat kandydat musi posiadać przynajmniej dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpowiednik oraz co najmniej 4500 godz. doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania projektem, obejmującego wszystkich pięć grup procesów. Aby spełnić ten warunek, powinien przedłożyć formularze weryfikacyjne wykazujące łącznie 4500 roboczogodzin przepracowanych w ramach projektów realizowanych w ciągu co najmniej 36, nie pokrywających się miesięcy w okresie sześciu lat poprzedzających zgłoszenie do programu. Ponadto w momencie ubiegania się o certyfikat kandydat musi udokumentować zaliczenie co najmniej 35 godz. szkoleń w zakresie zarządzania projektem. Wprawdzie nie ma znaczenia, kiedy kandydat ukończył te szkolenia, ale powinny one obejmować zagadnienia dotyczące zarządzania: jakością, zakresem projektu, czasem, kosztami, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i integracją.

Kategoria 2

W chwili ubiegania się o certyfikat kandydat, który nie posiada dyplomu licencjackiego lub jego ekwiwalentu, ale ma dyplom innej szkoły wyższej lub szkoły średniej, musi mieć minimum 7500 godz. doświadczenia zawodowego w dziedzinie zarządzania projektem, obejmującego wszystkich pięć grup procesów. Aby spełnić ten warunek, powinien przedłożyć formularze weryfikacyjne wykazujące łącznie 7500 roboczogodzin przepracowanych w ramach projektów realizowanych w ciągu co najmniej 60, nie pokrywających się miesięcy w okresie ośmiu lat poprzedzających zgłoszenie do programu. Ponadto w momencie ubiegania się o certyfikat kandydat musi udokumentować zaliczenie co najmniej 35 godz. szkoleń w zakresie zarządzania projektem. Wprawdzie nie ma znaczenia, kiedy kandydat ukończył te szkolenia, ale powinny one obejmować zagadnienia dotyczące zarządzania: jakością, zakresem projektu, czasem, kosztami, zasobami ludzkimi, komunikacją, ryzykiem, zamówieniami i integracją.

Kto honoruje certyfikat PMP?

Certyfikat PMP jest honorowany przez większość dużych firm i instytucji rządowych na całym świecie. Rośnie liczba firm wręcz wymagających, aby wszystkie osoby zaangażowane w realizację działań związanych z zarządzaniem projektami posiadały certyfikat PMP. Można zatem stwierdzić, że stał się on ważnym wyznacznikiem posiadanych kwalifikacji i umiejętności.

Dlatego firmy, które mają specjalistów legitymujących się certyfikatami PMP, zyskują ewidentną przewagę konkurencyjną. Również w Polsce realizowanych jest kilka inwestycji, do których prowadzenia zostali wybrani menedżerowie projektów legitymujący się PMP. Było to jedno z wymagań inwestora. Wśród firm uczestniczących w programie certyfikacyjnym są: AT&T, Bell Group, US West, Motorola, GlaxoSmithKline, Novartis, CitiCorp, IBM, EDS, Hewlett-Packard, Asea Brown Boveri, Compaq i inne.

W Polsce rozwój kompetencji projektowych już w połowie lat 90. zainicjował koncern ABB, przygotowując i realizując największe projekty energetyczne w kraju. Obecnie swoich menedżerów rozwijają m.in. Siemens SBS, Elektrociepłownie Warszawskie SA, Elektrim Megadex, Telefonia Dialog, Carlsberg Okocim SA. Instytucje rządowe - niestety nie w Polsce - to m.in. Wyższa Szkoła Zarządzania Systemami Obrony Stanów Zjednoczonych, amerykański Departament Energetyki oraz kanadyjski Departament Obrony Narodowej.

Pomocne instytucje

Przez wiele lat uczelnie kształcące menedżerów nie uznawały zarządzania projektem za odrębną dyscyplinę wiedzy. Bardzo trudno było również znaleźć formalne i fachowe szkolenia w tej dziedzinie. Jednymi z pierwszych i najważniejszych instytucji, które przełamały impas, były George Washington University w Waszyngtonie oraz Educational Services Institute (ESI, International). Owocem ich współpracy był zaawansowany program edukacyjny w dziedzinie zarządzania projektem, odzwierciedlający potrzeby związane z projektami o dużym stopniu ryzyka, a także specyfikę projektów IT.

W Polsce od kilku lat z powodzeniem funkcjonuje Project Management Academy (www.mtdc.pl), posiadająca pełną akredytację PMI oraz nadająca 3-poziomowe certyfikaty George Washington University - Associate, Master i Advanced PM Certificate. Dotychczas w szkoleniu uczestniczyły dziesiątki tysięcy menedżerów, w Polsce już ponad 1000 osób legitymuje się tytułem PMA, nabywając prawo do otrzymania certyfikatu Associate in Project Management, firmowanego przez George Washington University. Program umożliwia specjalizowanie się we wszystkich 9 obszarach wiedzy zarządzania projektami i stanowi doskonałe przygotowanie do egzaminu PMP. Potwierdza to wskaźnik osób kończących np. siedem modułów programu Master i zdających pomyślnie egzamin certyfikacyjny. Wynosi on 95%.

Inne programy certyfikacyjne

Wprawdzie program PMP jest najbardziej cenionym i uznanym programem certyfikacyjnym w dziedzinie zarządzania projektem, to istnieją inne programy uzupełniające PMP, przeznaczone dla poszczególnych branż:

1) Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Projektami (International Project Management Association - IPMA). IPMA to organizacja non-profit, zarejestrowana w Szwajcarii, z sekretariatem i centralą operacyjną w Wielkiej Brytanii. Zasadniczym zadaniem jest promowanie i popularyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami poprzez krajowe organizacje stowarzyszone (National Associations, w Polsce - Stowarzyszenie Project Management Polska). Informacje na ten temat znajdują się na stroniehttp://www.ipma.ch.

2) Stowarzyszenie Nadzoru i Kontroli Systemów Informacyjnych (Information Systems Audit and Control Association - ISACA) oferuje dyplom certyfikowanego audytora systemów informacyjnych (Certified Information Systems Auditor - CISA), obejmującego zarządzanie procesami nadzoru technologii informacyjnych. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.isaca.org.

3) Stowarzyszenie Komputerowe Instytutu Inżynierów Elektryków i Energetyków (Institute of Electrical and Electronic Engineers - IEEE) organizuje program certyfikowania specjalistów w dziedzinie tworzenia oprogramowania, przeznaczony dla osób zarządzających projektami programistycznymi. Szczegóły na jego temat zamieszczone są pod adresem: www.computer.org.

4) Instytut Dyplomowanych Specjalistów Komputerowych (Institute of Certified Computer Professionals) proponuje program certyfikacyjny dla fachowców w dziedzinach związanych z wykorzystaniem komputerów, takich jak systemy informacyjne, tworzenie oprogramowania i sieci komputerowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.iccp.org.

5) Każda osoba może również uzyskać certyfikat, obejmujący poszczególne obszary wiedzy związane z zarządzaniem projektem, np. certyfikaty menedżera zamówień, szacowania kosztów projektu itp.

George Sifri jest szefem działu rozwoju oprogramowania w firmie Consolidated Contractors International. W Polsce współpracuje z MT&DC, będąc czołowym wykładowcą Project Management Academy i przygotowując menedżerów projektów do certyfikacji PMP.