REALITY CHECK

Dzisiejszy świat jest oplątany zbyt gęstą siecią zależności, by wierzyć, że możemy go zmienić poprzez proste rozwiązania.

Pisarz. Za powieść "Struktura“ uhonorowany w 2010 roku Nagrodą Literacką im. Jerzego Żóławskiego. Zawodowo jest badaczem marketingowym. Literacko - wielbiciel Dostojewskiego i Lema, Gibsona i Pynchona.

W roku 1989 upadł Berliński Mur i na świecie zapanowała demokracja. Trzy lata później japoński myśliciel Francis Fukuyama wydał książkę "Koniec historii i ostatni człowiek". Jej tezy są powszechnie znane: oto dożyliśmy krańca czasów, schyłku historycznych procesów.

Od tej pory we wszystkich krajach świata zatriumfuje demokracja liberalna, ponieważ to najdoskonalszy z systemów, jakie wymyślił człowiek. Inne ideologie stracą rację bytu. Dobiegną końca debaty o alternatywnych rozwiązaniach, drugich i trzecich drogach. "There is no alternative" - demokracja liberalna wiele razy udowodniła efektywność. Przyszłe pokolenia są skazane na życie w nudnych czasach, pomnażając dobrobyt, karmiąc się owocami demokratycznych przemian.

Poglądy Fukuyamy zostały obśmiane, a rechot krytyków brzmiał szczególnie głośno na początku XXI wieku, kiedy runęły wieże WTC, a George Bush junior szykował się na wojenną wyprawę przeciwko dyktatorowi Iraku. Dominowało wrażenie, że historia wcale się nie zatrzymała, a wręcz ruszyła z kopyta.

Dziesięć lat później jest jeszcze gorzej i pewność dostatniej przyszłości staje się mglista i niewyraźna. Zmiana paradygmatu i nowy świat, który wyłania się na naszych oczach, jak mantra przewija się na łamach felietonów.

Tym razem jednak chcę zaproponować nieco inną zabawę. Próbę spojrzenia za kurtynę i znalezienie odpowiedzi na pytanie: jak ten nowy świat będzie wyglądał.

W nowym świecie część wyśmiewanych poglądów Fukuyamy zaczyna się realizować. Wiek XXI, rzeczywistość postkryzysowa będzie światem, w którym umrze pojęcie ideologii. Wojnę wygra system, który najlepiej przejdzie próbę "reality check".

O co chodzi ze śmiercią ideologii? Trzydzieści trzy lata temu w Wielkiej Brytanii rządy objęła Margaret Thatcher. Konserwatystka, zapatrzona w prace von Hayeka, ślepo wyznająca ideologię wolnego rynku, który miał być panaceum na wszystkie problemy. Wówczas jej recepty pomogły i gospodarka Wyspiarzy stanęła szybko na nogi. Okazuje się, że jej reformy uruchomiły proces nawarstwiania się systemowej nierównowagi, tworząc podwaliny pod dzisiejszy kryzys.

Rozwój technologiczny gwałtownie przyspieszył tempo procesów historycznych. Rozwiązania, które sprawdzały się kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, w nowych warunkach są bezużyteczne. Dlatego bezkrytyczna wiara w jakąkolwiek ideologię traci rację bytu. Należy wierzyć w rozwiązania, które w danym momencie są najbardziej efektywne, które najlepiej przejdą próbę konfrontacji z rzeczywistością, ów bolesny "reality check".

Dożyliśmy czasów, w których programy masowych partii politycznych upodabniają się do siebie, a tym, co różnicuje je pomiędzy sobą, stają się, jak mówią marketingowcy", korzyści emocjonalne. W wyłaniającym się świecie każdy racjonalnie myślący człowiek powinien być zatem pragmatykiem. Nie ma nic wstydliwego w zmianie poglądów, jeśli widzimy, że stare recepty, chociaż działały w przeszłości, są już nieaktualne. Na koniec dnia jedyne, co się liczy, to "crash test" z rzeczywistością.


TOP 200
Na ten temat
Magazyny CXO
Partnerzy Klubu CIO
O Klubie

Klub CIO to niezależna organizacja, która istnieje od 2003 roku. Powstał z inicjatywy International Data Group Poland S.A., amerykańskiego wydawnictwa, które prowadzi Kluby CIO w wielu różnych krajach.

Stworzony dla dyrektorów IT Klub CIO, to przede wszystkim dwie wartości najczęściej podkreślane przez samych członków Klubu. Po pierwsze - poszerzanie zakresu swojej wiedzy oraz - po drugie - możliwość spotkania się w swobodnej atmosferze, w gronie znakomitych menedżerów i porozmawianie o tym, co ważne dla każdego CIO.

Jak działa Klub CIO?
 • regularne spotkania w gronie kilkudziesięciu CxO (w większości CIO)
 • 2,5 godziny programu merytorycznego plus 1-2 godziny networkingu
 • spotkania w Warszawie i innch miastach (Gdańsk, Wrocław, i in.)
 • komunikacja w ramach grupy Klub CIO na LinkedIn
 • serwis cxo.pl – służy wymianie wiedzy, doświadczeń, przedstawia historie i dokonania członków Klubu CIO
 • udział w badaniach i dostęp do ich wyników – unikalne źródło wiedzy o opiniach i doświadczeniach innych CIO
Warto brać udział w Klubie CIO, aby
 • rozwijać wiedzę o dobrych praktykach zarządzania IT
 • wymieniać doświadczenia z najlepszymi CIO
 • zyskać uznanie na forum firmy i w społeczności IT
 • poprawiać własną skuteczność w realizacja celów IT i firmy
 • budować lepsze zrozumienie roli i zadań nowoczesnego CIO
 • uzyskać realny wpływ na strategię firmy