CMO

4 (a nawet 5) raf, które ominęło 4F
Państwo jest inteligentnym, odważnym i cierpliwym inwestorem