CIO Insight

CIO Insight. Aplikacje biznesowe 2020

Według najnowszego CIO Insight 60% polskich CIO będzie budować nowe aplikacje biznesowe w chmurze prywatnej. Blisko 80% CIO wskazało mikroserwisy jako docelową architekturę a jedna trzecia w 2020 podejmie decyzję o zmianie Javy na inną technologię.

Raportu CIO Insight uwzględnia 67 ankiet od CIO i CXO odpowiedzialnych za IT, z których 35% zarządza informatyką firm o przychodach powyżej 1 mld zł.

O co pytaliśmy?

 • Ile aplikacji biznesowych w firmie zakończy swój cykl życia w roku 2020?
 • Jaka jest domyślna technologia tworzenia nowych aplikacji?
 • W jakim środowisku domyślnie będzie działać budowana aplikacja
 • Coraz krótsze są czasy życia kolejnych wersji środowiska Java. Jakie implikuje to decyzje CIO w 2020?
 • Front-end to w 2020 domyślnie framework… Angular, React, Vue?
 • Architektura aplikacji to w 2020 domyślnie… monolit? mikroserwisy? serverless? [/li}
 • Konteneryzacja w 2020… Docker / Kubernetes?

Kluczowe prognozy 2020 vs 2019:

 • 48% CIO zaplanowało zamknięcie 1 do 2 aplikacji biznesowych w 2020. 30% planuje zakończenie pracy większej liczby aplikacji ale co piąty ankietowany nie przewiduje zamknięcia żadnej.
 • 40% CIO wybiera Dotnet do budowy nowych aplikacji w 2020; 28% respondentów CIO Insight zadeklarowało tworzenie aplikacji w Javie.
 • 60% CIO będzie budować nowe aplikacje w chmurze prywatnej; blisko jedna piąta stworzy je w Azure.
 • 33% CIO w 2020 podejmie decyzję o zmianie Javy na inną technologię.
 • 49% CIO wybiera Angular jako framework dla frontend w 2020.
 • 78% CIO wskazuje mikroserwisy jako docelową architekturę w 2020.
 • 54% CIO używa do konteneryzacji combo Docker + Kubernetes; ale 30% ankietowanych nie rozwija w 2020 konteneryzacji wcale.

Zapraszamy do lektury!

Szymon Augustyniak

CIO Insight. Prognozy 2020

W 2020 większość CIO – połowa ankietowanych – zwiększy budżet na rozwój i utrzymanie aplikacji biznesowych. Nieco mniej niż jedna czwarta ankietowanych przewiduje, że wzrośnie on powyżej 15% wartości z 2019 r. Blisko 40% uczestników badania „CIO Insight” deklaruje, że wielkość nakładów na oprogramowanie się nie zmieni. Nieco ponad 10% ankietowanych przewiduje, że budżet się zmniejszy. Oznacza to, że okręt IT przyśpiesza, choć nie jest to zasadnicze przyśpieszenie. To dokonało się zapewne wcześniej, ale jak dowodzą niektóre z odpowiedzi w obecnym „CIO Insight. Prognozy 2020”, przed nami jeszcze przynajmniej kilka okazji do tego, aby przesunąć wajchę z „mała naprzód” na „morska cała naprzód”.

O co pytaliśmy?

 • Jaki budżet jest planowany w 2020 r. na aplikacje biznesowe w stosunku do roku 2019?
 • Jaka jest gotowość do adaptacji chmury publicznej przez firmę?
 • Jaki wpływ AI na rozwiązania dla biznesu?
 • Jaki jest budżet na cyberbezpieczeństwo?
 • Jaki jest udział zespołów własnych vs dostawcy usług IT?
 • Jaki jesyt średni kosztów pracowników i/lub kontraktorów IT?
 • Jakie firmy mają plany dotyczące CRM?
 • Jakie firmy mają plany dotyczące DevOps?
 • Jakie firmy mają plany dotyczące RPA?

Kluczowe prognozy 2020 vs 2019:

 • 50%+ CIO przewiduje wzrost budżetu na aplikacje biznesowe 2020 vs 2019
 • 60%+ CIO przewiduje wzrost budżetu na cyberbezpieczeństwo
 • 50%+ CIO przewiduje ocieplenie nastawienia w firmie do chmury publicznej
 • 50%+ CIO jest zadowolonych z DevOps, ale niemal tyle samo chce jego zasadniczej optymalizacji
 • 40% CIO przewiduje, że wpływ AI na biznes wzrośnie
 • 2/3 CIO uważa, że średni koszt pracy IT wzrośnie
 • Blisko połowa CIO uważa, że proporcje zespołów IT wewnętrznych i dostawców nie zmienią się, ale 1/3 CIO ocenia, że wzrośnie udział zespołów własnych
 • Blisko 40% CIO nie znalazło jeszcze uzasadnienia wdrożenia RPA

Zapraszamy do lektury!