CIO

FaaS, pilna potrzeba biznesu, nowe wyzwanie dla CIO
Klub CIO w Warszawie, 21 czerwca 2018
Klub CIO w Warszawie, 18 kwietnia 2018