CFO

Czy Europa musi ginąć za euro
Łatwo przespać okazję