CEO

FaaS, pilna potrzeba biznesu, nowe wyzwanie dla CIO
4 (a nawet 5) raf, które ominęło 4F