Danuta Sass

Redaktor magazynu „CEO”, od wielu lat autor i redaktor magazynu „CIO”. 

Pisze przede wszystkim o zarządzaniu kompetencjami, talentami, opisuje nowe metody i strategie zarządzania kapitałem społecznym organizacji, także dzięki nowym technologiom i poprzez technologie. Współpracuje z wydawnictwami, m.in. w sprawie patronatów magazynu, omawia najważniejsze nowości wydawnicze. 

Poprzednio m.in. dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, pełnomocnik zarządu ds. regionu Wielkopolska w Polskim Centrum Produktywności. Zastępca kierownika i uczestnik misji studyjnej produktywności do Niemiec, Holandii i Belgii, organizator misji studyjnej HR do Niemiec, uczestnik misji IT do Niemiec.

Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik wielu kursów nt. produktywności i zarządzania prowadzonych przez ekspertów, głównie japońskich, uzyskała uprawnienia do szkolenia średniej kadry kierowniczej.

Magazyny CXO

CIO Insight. Aplikacje biznesowe 2020

Według najnowszego CIO Insight 60% polskich CIO będzie budować nowe aplikacje biznesowe w chmurze prywatnej. Blisko 80% CIO wskazało mikroserwisy jako docelową architekturę a jedna trzecia w 2020 podejmie decyzję o zmianie Javy na inną technologię. Raportu CIO Insight uwzględnia 67 ankiet od CIO i CXO odpowiedzialnych za IT, z których 35% zarządza informatyką firm o przychodach powyżej 1 mld zł. O co pytaliśmy? Ile aplikacji biznesowych w firmie zakończy swój cykl życia w roku 2020?Jaka jest domyślna technologia tworzenia nowych aplikacji? W jakim środowisku domyślnie będzie działać budowana aplikacjaCoraz krótsze są czasy życia kolejnych wersji środowiska Java. Jakie implikuje to decyzje CIO w 2020? Front-end to w 2020 domyślnie framework… Angular, React, Vue? Architektura aplikacji to w 2020 domyślnie… monolit? mikroserwisy? serverless? [/li}Konteneryzacja w 2020… Docker / Kubernetes? Kluczowe prognozy 2020 vs 2019: 48% CIO zaplanowało zamknięcie 1 do 2 aplikacji biznesowych w 2020. 30% planuje zakończenie pracy większej liczby aplikacji ale co piąty ankietowany nie przewiduje zamknięcia żadnej.40% CIO wybiera Dotnet do budowy nowych aplikacji w 2020; 28% respondentów CIO Insight zadeklarowało tworzenie aplikacji w Javie.60% CIO będzie budować nowe aplikacje w chmurze prywatnej; blisko jedna piąta stworzy je w Azure.33% CIO w 2020 podejmie decyzję o zmianie Javy na inną technologię.49% CIO wybiera Angular jako framework dla frontend w 2020.78% CIO wskazuje mikroserwisy jako docelową architekturę w 2020.54% CIO używa do konteneryzacji combo Docker + Kubernetes; ale 30% ankietowanych nie rozwija w 2020 konteneryzacji wcale. Zapraszamy do lektury! Szymon Augustyniak
CIO Insight. Prognozy 2020