Wywiad z Małgorzatą Korycką, Rada CIO

Małgorzata Korycka, była uczestnikiem Walnego Spotkania Klubu CIO, które odbyło się 9 stycznia 2014 w Warszawie.