Wywiad z Jackiem Pulwarskim, Rada CIO, PTI

Jacek Pulwarski, był uczestnikiem Walnego Spotkania Klubu CIO, które odbyło się 9 stycznia 2014 w Warszawie.