Wywiad z Bartłomiejem Kołodziejczykiem, CIO Prudential Polska

Bartłomiej Kołodziejczyk, był uczestnikiem Walnego Spotkania Klubu CIO, które odbyło się 9 stycznia 2014 w Warszawie.