Nowa cenna specjalizacja

W najbliższej przyszłości będzie rósł popyt na specjalistów ds. danych - osoby, które używając nowoczesnych narzędzi IT będą potrafiły analizować zasoby danych w firmie pod kątem ich użyteczności biznesowej.

Kim jest specjalista ds. danych (data scientist)? To ktoś, kto analizuje duże wolumeny danych należące do organizacji aby znaleźć trendy, które mogą wpłynąć na rezultaty biznesowe. Specjaliści ds. danych szukają pytań, które powinny zadawać działy biznesowe, aby nie stracić przewagi konkurencyjnej. Pracują bezpośrednio z przedstawicielami zarządu, doradzając im w jaki sposób zyskać maksymalną wartość z dużych wolumenów danych i zintegrować nowe informacje. Specjaliści ds. danych mogą być agentami zmiany w nowoczesnych organizacjach, poprawiając jakość współpracy w przedsiębiorstwie i integrację informacji.

Jakie umiejętności są potrzebne na tym stanowisku? Specjalista musi radzić sobie ze złożonością informacji, ma wpływ na dział biznesowy i IT, samodzielnie przeprowadza analizy. Największą wartość dla organizacji przynosi, gdy sprawdza, jaką wiedzę mogą przynieść dane, a nie spędza czas na zgłębianiu funkcjonalnych aspektów zarządzania danymi. Głęboka wiedza na temat analizowania danych czy użycia prognostycznych narzędzi analitycznych jest mniej ważna niż doświadczenie w zadawaniu odpowiednich pytań za pomocą narzędzi technologicznych. Firmy mogą przegapić doskonałych kandydatów, jeśli przy wyborze będą stosować standardowy kwestionariusz skoncentrowany na umiejętnościach związanych z danymi.

Zobacz również:Tekst powstał na podstawie wypowiedzi Anjula Bhambhriego, wiceprezesa Big Data Products, IBM.