Zmiany w PKT

Rafał Lewandowski objął funkcję CIO w Polskich Książkach Telefonicznych.

Poprzednio Rafał Lewanodwski piastował stanowisko dyrektora IT w Ströer Polska.